Ferievikarar

Elkem Bjølvefossen søkjer etter ferievikarar til produksjonsavdelingane, laboratoriet og til kai- / transportavdelinga.

Arbeidsturnus etter ein fem-skiftsplan med 12 timars skift i helgane, to-skiftplan i kai- / transportavdelinga.

Vi ynskjer at du har fylgjande kvalifikasjonar:

  • Må vera fylt 18 år
  • Snakke og skrive norsk flytande
  • Fortruleg med bruk av IT-verktøy
  • Førarkort kl. B, kran- og truckførerbevis
  • Erfaring frå tilsvarande arbeid

Søkjarar med ovannemnde kvalifikasjonar vert prioritert, men andre kan også søkje. Nødvendig opplæring hjå oss må gjennomførast.

Lønn etter gjeldande tariffavtalar.

I søknaden må det også framgå tidlegaste oppstartdato og seinaste sluttdato.

Job type:Vikariat
Full time/Part time:Heltid
Work Hours:Skift / turnus / arbeidstidsordning
Application deadline:05.04.2018
Start date:11.06.2018
Location:Ålvik, Hordaland
Home page:Elkem
Contact:
Arild Rykkje, Tlf: +47 56 55 08 90 | Mob: +47 918 45 650