Rådgiver - Yrkeshygiene

Er du yrkeshygieniker med erfaring fra kartlegging av kjemisk og fysisk arbeidsmiljø? Elkem har ledig vikariat i Oslo!

I konsernavdelingen for Helse, Miljø og (Produkt-)Sikkerhet er det 7 medarbeidere, hvor alle har sine ulike ansvarsområder. Avdelingen fungerer som faglig støtte for Elkems produksjons- og forskningsenheter. Rådgiveren, som arbeider hovedsakelig innen fagområdene arbeidshelse, toksikologi og yrkeshygiene, skal ut i foreldrepermisjon og Elkem søker derfor vikar.


De viktigste arbeidsoppgavene vil være:  

 • Bistå ved planlegging av kartlegging av ulike eksponeringsfaktorer i arbeidsmiljøet
 • Gjennomføre yrkeshygieniske målinger ved Elkems smelteverk, kvartsbrudd og laboratorier ved behov
 • Risikovurdering av kjemiske og ev. fysiske eksponeringsfaktorer i arbeidsmiljøet
 • Gjennomføre kvalitetskontroll av yrkeshygieniske rapporter
 • Risikovurdering av råvarer, salgsprodukter og nye produkter
 • Delta i bransjearbeid, herunder møtevirksomhet og faglige innspill
 • Samarbeide med Elkems bedriftshelsetjenester
 • Arbeide forebyggende: utarbeide informasjons-/opplæringsmateriell og konsernstandarder innen fagområdene yrkeshygiene og arbeidshelse 

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Mastergrad (ev. bachelorgrad) i yrkeshygiene, kjemi, toksikologi, biologi eller tilsvarende
 • Erfaring med yrkeshygienisk arbeid
  • Særlig viktig er kjemiske og ev. også fysiske eksponeringsfaktorer (støy, ioniserende stråling, elektromagnetiske felt, vibrasjon)
 • Erfaring fra industri vil være en fordel
 • Kurs innen yrkeshygiene vil være en fordel
 • Innsikt i toksikologi vil være en fordel
 • God evne til å jobbe strukturert, analytisk og selvstendig
 • Må beherske norsk og engelsk godt, muntlig og skriftlig 

Noe reisevirksomhet må påregnes. Vikariatets varighet vil være 13 mnd.

Job type:Vikariat - 13 mnd
Full time/Part time:Heltid
Work Hours:Dag
Application deadline:25.02.2018
Start date:Snarest
Location:Oslo
Home page:Elkem
Contact:
Cecilie Bäckström Iversen (HR), mob: +47 911 91 086