Teknisk sjef

Som teknisk sjef vil du få ansvar for fagområdene mekanisk, elektro og prosjekt. Avdelingen har i dag totalt 22 ansatte og 1 lærling. Vi ønsker en leder med kunnskap og interesse for teknologi og industri og som vil være med på å videreutvikle vårt verk.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Utarbeide og vedlikeholde en effektiv vedlikeholdsorganisasjon i tråd med Elkems forretningssystem (EBS)
 • Overordnet ansvar for vedlikeholdet ved verket, herunder innføring og vedlikehold av Elkems vedlikeholdssystem (maintenance in business/MIB)
 • Bistå i strategiprosessen innenfor teknologiutvikling og teknisk vedlikehold
 • Lede teknisk avdeling slik at verket når sine operative mål
 • Lede avdelingens arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling/innføring av beste praksis for ansvarsområdet
 • Planlegging, prioritering, oppfølging og gjennomføring av vedlikeholds- og investeringsprosjekter i samarbeid med brukergruppene

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Siv.-ing/ingeniørutdannelse eller tilsvarende
 • Kunnskap om moderne vedlikeholdsmetodikk (MIB)
 • Ledererfaring og evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Selvstendig, målrettet og med gjennomføringsevne
 • Lar deg motivere av, og har erfaring fra systematisk forbedringsarbeid
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Betydelig erfaring med bruk av relevant dataverktøy og elektronisk kommunikasjon

Stillingen rapporterer til verksdirektør Elkem Rana og inngår i verkets ledergruppe.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med HR-sjef Terje Ditlefsen, + 47 970 42 099

 • Region: Nordland
 • Job type: Fast
 • Working hours: Heltid
 • Working days: Dag
 • Application deadline: 19.05.2019
 • Location: Mo i Rana
Contact:
Terje Ditlefsen,
Mobile: +47 970 42 099