Er du "Bygdalarmar" og kan tenkja deg å jobbe hjå oss i sommar?

Ferievikarar

Vi søkjer etter ferievikarar til produksjonsavdelingane, laboratoriet og til vår kai / transportavdeling. Arbeidsturnus etter ein femskiftsplan med 12 timars skift i helgane, to-skiftplan i kai / transportavdelinga.
Hovudarbeidsperioden er frå 17. juni til 11. august.

Vi ynskjer at du har fylgjande kvalifikasjonar:

 • Må vera fylt 18 år
 • Snakke og skrive norsk flytande
 • Fortruleg med bruk av IT-verkty
 • Førarkort kl. B, kran- og truckførerbevis
 • Erfaring frå praktisk arbeid

Søkjarar med ovannemnde kvalifikasjonar vert prioritert, Nødvendig opplæring hjå oss må gjennomførast, herunder tryggleikskurs 24. og 25. mai.

Lønn etter gjeldande tariffavtalar.

I søknaden må det også framgå tidlegaste dato du kan byrja og siste dag du kan jobbe.

 • Region: Hordaland
 • Job type: Vikariat
 • Working hours: Heltid
 • Working days: Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Application deadline: 01.04.2019
 • Location: Ålvik
Contact:
Arild Rykkje,
Office: +47 56 55 08 90
Mobile: +47 918 45 650