En variert arbeidsdag ved vårt knuseri for våre viktige sluttprodukt til kunde

Operatør Superseed

De viktigste arbeidsoppgavene er :

 • Sette seg inn i og følge opp gjeldende instrukser og jobb-beskrivelser
 • Kontinuerlige forbedringer som en del av de daglige arbeidsoppgavene
 • Bruke enkle dataverktøy
 • Utføre arbeid i forbindelse med den daglige driften etter gjeldende krav til kvalitet og HMS

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis fagbrev i produksjonsteknikk eller logistikk.
 • Sertifikat klasse B
 • Gode HMS-holdninger
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Beherske norsk, både muntlig og skriftlig

Arbeidstidsordninga på denne avdelinga hos Elkem Bremanger er 5-skift.

Vi foretar bakgrunnssjekk av kandidater i vår rekrutteringsprosess.

 

 

 • Region: Sogn og Fjordane
 • Job type: Fast
 • Working hours: Heltid
 • Working days: Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Application deadline: 15.12.2019
 • Location:
Contact:
Trudi Vågene,
Office: +47 57796144
Mobile: +47 91138522