Rådgiver i Future Materials katapult-senter

Future Materials katapult-senter er eid av Arendal Fossekompani AS, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS og Universitetet i Agder. Mechatronics Innovation Lab (MIL) er også med som partner og utstyrseier. Katapulten skal bidra til å utvikle morgendagens avanserte materialer og produkter, basert på et nasjonalt samarbeid for å forsterke Norges posisjon som eksportnasjon, og sammen stå sterkere mot den globale konkurransen.

 

Om Future Materials katapult-senter:

 

Future Materials er en del av Norsk katapult, en ordning med nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Her skal bedrifter få tilgang til utstyr og kompetanse for å teste og utvikle sine teknologier, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Utstyret i flerbrukssenteret er tilgjengelig for hele det norske næringslivet, akademia og forskningsinstitutter. Future Materials har fem utstyrsparker: Elkem pilot i Kristiansand, utstyr for additive manufacturing og pulverproduksjon hos MIL i Grimstad, Norner sine laboratorier og pilothaller i Stathelle og ReSiTec sine anlegg i Kristiansand og Lillesand.

Future Materials delfinansieres av SIVA, Selskapet for industrivekst SF, i en oppstartsperiode. Den primære oppgaven framover for katapulten er å etablere og utvikle senteret til å være en foretrukket leverandør og samarbeidspartner for utvikling og test av nye og forbedrede materialer. Dette skal sikre kontinuerlig vekst i kundemasse og omsetning slik at senteret kan videreføres på permanent basis og være økonomisk bærekraftig.

For å utvikle og øke den kommersielle aktiviteten i Future Materials søker vi en teknisk rådgiver som skal identifisere og oppsøke nye og etablerte kunder til senteret, bistå dem med å konkretisere deres behov og problemstillinger, og finne gode løsninger på disse.

 

Stillingstittel:

-       Rådgiver i Future Materials katapult-senter

Rapporterer til:

-       Daglig leder i Future Materials katapult-senter

Sentrale arbeidsoppgaver og mål:

-       Synliggjøring, markedsføring og salg av katapult-senterets tjenester.

-       Etablere og følge opp kundeportefølje bestående både av gründere, SMB-er og større virksomheter.

-       Jobbe tett sammen med partnerne i katapult-senteret for å løse kundens behov.

-       Hjelpe bedrifter med å navigere inn mot virkemiddelapparatet for å sikre finansiering av gode kundeprosjekter.

-       Forretningsutvikling og oppfølging av markedsstrategi og handlingsplaner i tett dialog med daglig leder.

-       Bidra til utarbeidelse av hensiktsmessig markedsmateriell.

-       Etablere og følge opp samarbeidsprosjekter mellom partnerne i Future Materials, og mellom Future Materials og de andre nasjonale katapult-sentrene.

-       Bidra til kontinuerlig vekst i bruk av katapultens fasiliteter og kompetanse.

 

Formell bakgrunn:

Høyere teknisk eller annet relevant utdannelse på masternivå

 

Erfaring:

-       Erfaring fra og god kjennskap til norsk og internasjonal industri, og gjerne fra relevante bransjer som prosessindustri eller sirkulærøkonomi

-       Minimum 3-5 års erfaring fra teknisk salg og markedsføring med dokumenterbare resultater.

-       Kjennskap til virkemiddelapparatet i Norge og EU

 

Språk:

-       God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon både på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

-       Evne til å forstå kundens forretning og behov

-       God forståelse av verdikjeder og sterk forretningsforståelse

-       Utadvendt og god på relasjonsbygging

-       Selvgående med evne til å jobbe i team og på ulike nivåer i organisasjoner

 

Stillingsprosent:  

-       50-100%

Kontaktperson:

-       Daglig leder i Future Materials katapult-senter Aslaug Hagestad Nag.            E-post: ahn@futurematerials.no, mobil 932 03 343

Les mer om Future Materials katapult-senter på www.futurematerials.no

  • Region: Agder
  • Job type: Fast
  • Working hours: Heltid
  • Working days: Dag
  • Application deadline: 31.05.2020
  • Location: Grimstad