Hvordan bli leverandør for Elkem

Elkems mål er å være den foretrukne verdenslederen innen våre forretningsområder, og det er avgjørende for oss at vi holder de høyeste standardene for etisk, sosialt og miljømessig ansvar. Vi bruker disse standardene på alle områder av vår virksomhet, inkludert for våre leverandører av varer og tjenester. Elkem har derfor inngått et samarbeid med Achilles for å utvikle en prosess for leverandør prekvalifisering og risikovurdering (Achilles Utilities NCE) som tilfredsstiller behovene til vår globale virksomhet. Achilles UNCE vil hjelpe oss med å finne leverandører med den kompetansen og erfaringen vi trenger for å fremme ansvarlig praksis av leverandørutvelgelse i hele vår virksomhet, sikre en kompatibel forsyningskjede og sørge for at vi fortsetter å investere i de riktige leverandørene for å støtte vår vekst globalt.


Hvem bør registrere seg i Achilles UNCE?
Elkem er ISO 9001 sertifisert og må oppfylle visse krav som er etablert av selskapet, inkludert kravet om å kun benytte pre-kvalifiserte leverandører og entreprenører. Det er derfor besluttet at alle leverandører som ønsker å arbeide med Elkem i fremtiden må registrere seg i Achilles UNCE.


Finn mer informasjon om Achilles UNCE her.