Elkems konsernledelse og styre

Elkems konsernledelse får sitt mandat fra Elkems styre. Styret består av syv medlemmer, hvorav to er ansattemedlemmer.