Inge Grubben-Strømnes

Konserndirektør for forretningsutvikling

Administrerende direktør for Elkem Solar 2012-2016.