Nøkkeltall

Elkem er en verdensledende produsent av silisium, ferrosilisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon, microsilica og integrert silikonproduksjon. I 2016 var omsetningen på NOK 14,2 milliarder.

Elkem har fire forretningsenheter og én teknologienhet som tilbyr grunnleggende forsknings-, innovasjons- og prosjekttjenester.  I 2016 ble Elkem Rana og Elkem Nagpur en del av selskapet, og i 2017 overtok Elkem lederansvaret for Bluestar Yongdeng Silicon Material og Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicones.

Elkems overordnede målsetninger er kundetilfredshet, kontinuerlig forbedring og vekst. Elkem satser aktivt på solenergi og på utvalgte områder innenfor metaller og materialer hvor selskapet kan være en ledende aktør.

Elkem satser på utvikling og bruk av teknologi og forretningssystemer som gir kontinuerlige forbedringer i prosesser og kostnader. Elkem er svært opptatt av strategisk posisjonering, endringsprosesser og produktutvikling, og streber hele tiden etter å tilpasse produktporteføljen til å bedre fungere for kunden og mot forretningsområder med sterkere underliggende vekst.

Elkem søker langsiktige relasjoner og kontrakter gjennom hele verdikjeden fra råvarer til kunder. På den måten kan produktene skreddersys etter den enkelte kundes behov, samtidig som de økonomiske resultatene blir mer forutsigbare.

Nøkkeltall
Den finansielle stillingen
Måleenhet2016*201520142013 2012
 Inntekter  NOK million 14 226  14 541  12 674  11 473  11 526
 EBITDA  NOK million 1 618  2 207  1 252  819  1 048
 EBIT  NOK million 941  1 465  578  345 (216)
 Årsoverskudd  NOK million 758  953  (22) (268) (82)
 Totale eiendeler  NOK million 14 813  14 477  15 453 13 086 12 548 
 Netto rentebærende gjeld  NOK million (1 729)  (1 928)  (3 529) (3 538) (7 399)
 Egenkapital  NOK million 7 459  6 319  5 675 4 022   (112)
 Egenkapitalandel  Prosent 50.4  43,6  36,7 30,7   (0,9)
 ROCE  Prosent 10.2  17,8  8,0  3,1  6,3
 Ansatte  Antall 3806  3 628  3 459 3 420 3 409


* Tallene inkluderer ikke Elkem Rana og Elkem Nagpur. Se prinsipper i konsernregnskapet for flere detaljer.


Elkem Annual report 2016
Elkem Annual report 2015