Nøkkeltall

Elkem er en verdensledende produsent av silisium, ferrosilisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon, microsilica og integrert silikonproduksjon. I 2015 var omsetningen på NOK 14,5 milliarder. Elkem har omlag 3600 ansatte over hele verden.

Elkem har fire forretningsenheter og én teknologienhet som tilbyr grunnleggende forsknings-, innovasjons- og prosjekttjenester.  Elkem har over 370 ansatte innen FoU.

Elkems overordnede målsetninger er kundetilfredshet, kontinuerlig forbedring og vekst. Elkem satser aktivt på solenergi og på utvalgte områder innenfor metaller og materialer hvor selskapet kan være en ledende aktør.

Elkem satser på utvikling og bruk av teknologi og forretningssystemer som gir kontinuerlige forbedringer i prosesser og kostnader. Elkem er svært opptatt av strategisk posisjonering, endringsprosesser og produktutvikling, og streber hele tiden etter å tilpasse produktporteføljen til å bedre fungere for kunden og mot forretningsområder med sterkere underliggende vekst.

Elkem søker langsiktige relasjoner og kontrakter gjennom hele verdikjeden fra råvarer til kunder. På den måten kan produktene skreddersys etter den enkelte kundes behov, samtidig som de økonomiske resultatene blir mer forutsigbare.

Nøkkeltall
Den finansielle stillingen
Måleenhet20152014*2013* 2012*
 Inntekter  NOK million  14 541  12 674  11 473  11 526
 EBITDA  NOK million  2 207  1 252  819  1 048
 EBIT  NOK million  1 465  578  345 (216)
 Årsoverskudd  NOK million  953  (22) (268) (82)
 Totale eiendeler  NOK million  14 477  15 453 13 086 12 548 
 Netto rentebærende gjeld  NOK million  (1 928)  (3 529) (3 538) (7 399)
 Egenkapital  NOK million  6 319  5 675 4 022   (112)
 Egenkapitalandel  Prosent  43,6  36,7 30,7   (0,9)
 ROCE  Prosent  17,8  8,0  3,1  6,3
 Ansatte  Antall  3 628  3 459 3 420 3 409


* Elkem Solar presenteres som avviklet virksomhet. Som en konsekvens er Elkem Solar ikke inkludert i tall for inntekt, EBITDA, EBIT og rentebærende gjeld. Se prinsipper i konsernregnskapet for flere detaljer.

Elkem Annual report 2015