Vår historie

4

Elkems historie startet i 1904, da industrigründeren Sam Eyde (1866–1940) etablerte Det Norske Aktieselskap for Elektrokemisk Industri (Elektrokemisk). Målet var å skape ny norsk virksomhet basert på norske naturressurser. 

I 2014 var det 110 år siden Sam Eyde, Knut Tillberg og Wallenberg-brødrene møttes i Stockholm for å etablere et selskap som ifølge grunnleggerne skulle bli et stort industriselskap med et internasjonalt perspektiv. I løpet av disse 110 årene har Elkem bidratt til mange banebrytende fremskritt innen den metallurgiske industrien som har ført til vekst og utvikling for selskapets interessenter.

På hundreårsdagen i 2004 ga vi professor Knut Sogner i oppdrag å skrive Elkems historie, noe som resulterte i den omfattende og spennende boken Skaperkraft. Boken beskriver et århundre med initiativ, besluttsomhet og suksess, men også skuffelser og fortvilelse. Kort sagt er dette historien om et utholdende selskap som har drevet langvarig satsing på teknologisk utvikling. Knut Sogner bearbeidet boken til en kort engelsk versjon i 2004, som nå er oppdatert med et nytt kapittel. Du kan laste ned boken her.

Etter Orklas oppkjøp av Elkem i 2005, salget av aluminiums- og vannkraftvirksomhetene i 2009 og China National Bluestars oppkjøp i 2011 har Elkem igjen rettet fokuset mot forretningsområdene som startet med oppfinnelsen av Söderberg-elektroden i 1917. Med den bærekraftige og nyskapende produksjonen av silisium til solenergi, silisiumbaserte legeringer og karbonprodukter ønsker vi å styrke selskapets posisjon i viktige markeder samt å ekspandere til nye deler av verden. I juni 2017 overtok Elkem lederansvaret for silikonprodusenten Xinghou Silicones og  silisiumprodusenten Yongdeng Silicon Materials. De to verkene er nå en del av Elkems silisium verdikjede, fra kvarts til spesialprodukter av silikon, og gir Elkem bedre tilgang til det attraktive og voksende kinesiske markedet.

Elkem går inn i et nytt tiår med store muligheter i vente, ikke minst fordi silisium er et avgjørende element i løsninger for fornybar energi.

110 år med innovasjon 

1904: Elkem grunnlegges av Sam Eyde, Knut Tillberg og  brødrene Magnus og Knut Wallenberg, og målet er å skape en ny, internasjonalt rettet industri basert på norske naturressurser, norsk vannkraft og ekspertise.

1917: Elkem tar patent på Söderbergelektroden, som fortsatt er i bruk i omlag 75 % av verdens smelteverk.

1919: Det er 51 ulike selskaper som tilhører Elkem-sfæren, inkludert Norsk Hydro (senere Yara) og Kristiansand Nikkelraffineringsverk (senere Xstrata).  
 
1920- og 1930-årene: Den store depresjonen: Nesten alle selskapene til Elkem blir solgt.

1958: Elkem blir en aluminiumsprodusent.

1963: Elkem inngår partnerskap med Alcoa.

1965: Elkem bidrar til å etablere Norges første oljeselskap, NOCO.

1972: Elkem fusjonerer med Christiania Spikerverk, blir Norges største industriselskap og bidrar til å etablere Saga.

1980: Elkem kjøper sju ferrosilisiumverk i Norge, USA og Canada og blir verdens største produsent av ferrolegeringer.

2005: Elkem overtar aluminiumsprofilselskapet, Sapa, som har rundt 14 000 ansatte. Elkem eier 23 % av Renewable Energy Corporation (REC).

2005: Orkla kjøper opp Elkem.

2009: Elkem slutter med aluminiumsproduksjon. Alcoa overtar verkene.

2011: China National Bluestar kjøper Elkem fra Orkla.

2015: Elkem kjøper Bluestar Silicones International og skiller ut Elkem Solar.

2016: Elkem kjøper Fesil Rana Metall AS og Minex Metallurgical Co. Ltd.

2017: Bluestar Silicones endrer navn til Elkem Silicones. Elkem overtar lederansvaret for Bluestar Yongdeng Silicon Material og Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicones.