Våre aksjonærer

I 2011 ble Elkem kjøpt opp av China National Bluestar (Group) Ltd (Bluestar). Bluestar er et globalt konsern innenfor kjemisk industri med fokus på nye kjemiske materialer og dyrefôr.

Elkem ledes av et styre bestående av sju medlemmer, hvorav fem velges av aksjonæren og to av de ansatte.

Bluestar-konsernet har 45 fabrikker, 20 forsknings- og utviklingsanlegg og global tilstedeværelse. Hovedkvarteret ligger i Beijing, og den største aksjonæren er ChemChina. Konsernets strategi er å utvikle seg innenfor materialkunnskap, biovitenskap og miljøvitenskap. Utenom Elkem er de største utenlandske datterselskapene til China National Bluestar polyetylen- og polymerprodusenten Quenos og fôrleverandøren Addisseo.

For mer informasjon om Bluestar, besøk: http://www.china-bluestar.com/lanxingen/

China National Chemical Corporation (ChemChina) er Kinas største selskap innen kjemisk industri. Selskapet er aktiv innen seks sektorer: Avanserte kjemiske materialer og spesialkjemikalier, kjemiske råvarer, petroleumsprosessering og landbrukskjemikalier samt dekk, gummi og kjemisk utstyr

ChemChina har produksjon- og FoD-fasiliteter i 140 land og regioner over hele verden.

For å lese mer om ChemChina, besøk : http://www.chemchina.com/portal/index.htm