Elkems visjon er å bidra til en bærekraftig fremtid ved å produsere avanserte silisium- og karbonbaserte løsninger som skaper verdier for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet. Vi mener at sikker og miljøvennlig produksjon er den som vil overleve fremtiden, og at vi sammen kan utvikle løsningene på mange av utfordringene verden står overfor.

Vår visjon: Advanced materials shaping the future
Silisium og karbon er grunnleggende elementer i produksjonen av nåværende og fremtidige materialer. Vi tror at trygg og miljøansvarlig produksjon er den eneste veien framover. Sammen kan våre ansatte, kunder, leverandører og partnere utvikle løsninger på mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor.

Elkems produkter er basert på to av jordskorpas vanligste grunnstoffer, silisium og karbon. Elkems karbonløsninger er nødvendige for produksjonen av stål, aluminium, silisium og andre metaller. Silisium brukes til å forbedre egenskapene til materialer som aluminium og betong, og Elkems løsninger er vesentlige i en lang rekke produkter – fra datamaskiner, smarttelefoner og kjøkkenredskaper til medisinsk utstyr, vindmøller og solceller.

Elkem er ledende når det gjelder å forstå kompleksiteten i silisiumprosessen. Vår forskning bidrar til å gjøre produksjonen enda sikrere og mer effektiv. Dette reduserer energiforbruket og utslippene (f.eks. CO2 og NOx), øker avkastningen og legger til rette for effektiv bruk av flere og flere biprodukter. Elkem jobber for å implementere energistyring og energigjenvinning ved samtlige verk. Det endelige målet er å fjerne alt avfall i produksjonsprosessen ved å gjøre alle biprodukter om til nyttige og verdifulle produkter.

Verdistyrt arbeid
Elkems verdier danner grunnlaget for måten vi driver virksomhet på. Våre engasjerte medarbeidere jobber etter våre felles verdier involvering, respekt, presisjon og kontinuerlig forbedring.

Engasjering gjennom involvering. Vi vet at det bare er mennesker som kan identifisere problemer og muligheter og komme frem til løsninger. Ved å involvere kolleger, kunder og andre interessenter, og ved å være åpen og satse på teamarbeid, øker vi evnen til å lære og utvikle nye løsninger.

Vi respekterer loven, miljøet, våre ansatte, kolleger, kunder, leverandører, eiere, lokalsamfunn og ulike kulturer. Respekt handler om å være rettferdig, åpen og ærlig, verdsette mangfold, å ha tillit til kolleger og partnere.

Vi etterstreber presisjon, noe som kommer til uttrykk i arbeidet med å utvikle og følge standarder for beste praksis og sikker og stabil produksjon. Ved å etablere arbeids- og sikkerhetsstandarder kan vi måle og forbedre resultatene våre.

Vi vet at verdikjeden alltid kan forbedres. Dette oppnår vi gjennom eksperimentering, bruk av ny teknologi og ved å se etter nye måter å eliminere sløsing på. Kontinuerlig forbedring betyr at vi alltid ser etter forbedringspotensial, har et åpent sinn og er åpne for å lære og dele kunnskap.