Kompetanseutvikling – et tosidig ansvar

Elkem employees visiting iceland

Er du klar for å utvikle deg sammen med oss? Vi trenger ansatte som har ferdigheter innenfor våre kjernekompetanseområder, og som ønsker en karriere innenfor teknologi. Vi har også behov for folk som ønsker å fokusere på ledelse og utvikling av prosesser og medarbeidere. Elkem tilbyr opplæringsaktiviteter innenfor begge disse områdene. 

Vi definerer kompetanseutvikling som "faglig og personlig utvikling av hver enkelt medarbeider i tråd med selskapets verdier mål og visjon". Kompetanseutvikling handler også om hvordan vi kan "bevare og utvikle kritiske ferdigheter i organisasjonen på lang sikt".

Dobbelt ansvar for læring og utvikling

  • Hvilke forventninger har du til oss?
  • Hva gjør du for å sikre en stabil utvikling?
  • Snakk med lederen din, for eksempel gjennom årlige utviklingssamtaler og en personlig utviklingsplan.

Elkems kompetansemodell

  • 10 % utvikling gjennom kursaktiviteter
  • 70 % utvikling gjennom daglig samspill med veileder, kolleger, mentor og forbedringsarbeid
  • 20 % utvikling ved å ta nye utfordringer

Vi streber etter i størst mulig grad å ta hensyn til medarbeidernes behov ved å tilby ulike typer opplæring og utviklingsfremmende aktiviteter.

Lederutvikling
Vi ønsker at Elkem skal kjennetegnes av et dynamisk lederskap som har et godt fotfeste i og kunnskap om selskapets kjerneprosesser, og som har ferdighetene som trengs for å lede utviklingen av produkter, prosesser og mennesker innenfor forsvarlige sikkerhets- og miljøgrenser. Metodene og prinsippene i Elkem Business System (EBS) gir retningslinjer for hvordan ledelsen skal utøves i organisasjonen.

Kunnskap om prosessindustriens spesielle vilkår i Norge og utlandet, kunnskap om hvilke tekniske og økonomiske forhold som kreves for å drive prosessene optimalt, og kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for at medarbeiderne trives, leverer og får bruke kunnskapen og kompetansen de besitter maksimalt, er grunnleggende lederferdigheter i Elkem.