Tidligere summer interns

Tidligere summer interns deler sine erfaringer.

Georg Weidle Windstad

Skole: Norges Handelshøyskole, NHH

Summer analyst i Elkem sommeren 2017

Som Summer Analyst ved Corporate Business Support (CBS) fikk jeg i løpet av 8 intensive uker muligheten til å bli bedre kjent med Elkem gjennom arbeid med en håndfull prosjekter av ulik karakter. Arbeidstiden ble tilbrakt både på hovedkontoret og ute på reise til Elkems verk i Bremanger og Mo i Rana. Ved å bli sendt ut på verksbesøk fikk jeg uvurderlig innsikt i hvordan de ulike produksjonsprosessene foregår og økt forståelse av selskapet som helhet.   

I løpet av sommeren jobbet jeg blant annet med tema som lønnsomhetsanalyse, forbedring av nettside for intern kommunikasjon, oppdatering/forbedring av kundedatabase og diverse modellbygging i Excel. Arbeidshverdagen baserte seg i all hovedsak på selvstendig arbeid, men muligheten for å stille spørsmål og få hjelp til å løse utfordrende arbeidsoppgaver var alltid til stede. Prosjektene jeg fikk tildelt ga meg muligheten til å jobbe med løsning av reelle problemstillinger Elkem stod overfor. Det var motiverende å vite at innsatsen man la ned resulterte i faktisk verdiskapning.

Jeg ble tatt godt imot av veldig hyggelige kolleger og ble behandlet som en likeverdig ansatt fra dag én. I tillegg ble det lagt ned en betydelig innsats for trivsel også på fritiden. I løpet av sommeren fikk jeg være med på teambuilding i form av «Fangene på fortet», sommerfest ved hovedkontoret og fjelltur til «Omnen» i Bremanger i strålende solskinn.

I rollen som Summer Analyst fikk jeg en utfordrende og spennende arbeidshverdag, med en svært bratt læringskurve og god innsikt i hvilke muligheter Elkem har å by på som en potensiell fremtidig arbeidsgiver. Jeg kan anbefale på det sterkeste å søke på stillingen som Summer Analyst.

Eirik Kårhus Stengel 

Skole: Norges Handelshøyskole, NHH

Summer analyst i Elkem sommeren 2017

Som Summer Analyst i Elkem blir du gitt tillit og muligheter langt utover hva jeg forventet da jeg møtte opp til første arbeidsdag. Gjennom sommeren har jeg jobbet med en lang rekke prosjekter, som spenner fra økonomistyring, design av nettside for investeringssøknader, modellering i Excel av verktøy for prosjektevaluering, kontroll av rapporteringsrutiner og fakturahåndtering, til arbeid med datapakken som benyttes som beslutningsstøtte på konsernnivå.

Min første oppgave var å gjennomføre en lønnsomhetsanalyse av avdelingen Foundry Products og presentere denne i form av en 45 minutter lang presentasjon for min leder. Arbeidet med lønnsomhetsanalysen var en perfekt læringsarena for det videre arbeidet i Elkem, hvor jeg både lærte mye om driften i avdelingen, regnskapssystemet og Elkems standarder for nøkkeltall og presentasjon av data. Jeg har hatt stor nytte av verktøyene og kunnskapen jeg tilegnet meg i arbeidet med lønnsomhetsanalysen gjennom sommeren.

Andre arbeidsuke startet med en tre-dagers EPIO-samling for blant andre økonomisjefer og kontrollere fra de ulike verkene. Samlingen var del av implementering og utvikling av nytt ERP system, og en ny mulighet for å lære mye på kort tid. Det var utrolig spennende å få innblikk i hvordan IT-systemer tilpasses og utvikles for å ivareta ulike brukeres behov. Å bli kjent med økonomene på verkene ga større forståelse for driften og senket terskelen for å ta kontakt med spørsmål knyttet til andre prosjekter. Jeg setter stor pris på at jeg ble tatt imot med forståelse for å være helt ny og samtidig tiltro til at jeg kunne bidra. I tillegg til givende arbeidsdager bød uken på team-building med EPIO-gjengen og sommerfest for hovedkontoret.

Tredje arbeidsuke var uken hvor tall skulle bli til forståelse. Summer Analyst Georg og jeg reiste en uke til Svelgen i Sogn og Fjordane hvor verket Elkem Bremanger ligger. Formålet med turen var både å bistå Terje Rebni i arbeidet med EPIO og å få innsikt i hva Elkem faktisk driver med. Det var utrolig lærerikt å besøke verket, se prosessene med egne øyne og forstå driften bak tallene. I tillegg til lange dager dypt nede i Excel-ark fikk vi bli med Terje, Øyvind og Sylvi Marie på fjelltur opp Omnen.

 

Tilbake på hovedkontoret ventet arbeid med Cost Road Map, hvor mine oppgaver var knyttet til benchmarking, prioriteringskriterier for prosjekter, innsamling av informasjon om forbedringsforslag og presentasjon av data. Dette var det første oppdraget jeg skulle løse på egenhånd utenfor CBS. Jeg var hovedansvarlig for å gjennomføre oppgaven, men hadde gjennom hele prosessen hyppig kommunikasjon med oppdragsgiver. I CBS er det rom for å spørre om hjelp eller et ekstra blikk på arbeidet når en ønsker det. Jeg likte denne måten å jobbe på, hvor tiden man bruker med samarbeidspartnere benyttes til konkrete problemstillinger og hvor det som kan løses av én person løses av den som eier prosjektet.  

Mitt største arbeid i CBS var å oppdatere Datapacken som er en oversikt over nøkkeltall for alle enheter i konsernet. Arbeidet handlet i hovedsak om å legge til mer informasjon og finne hensiktsmessige måter å presentere tallene på. Datapacken benyttes til en rekke formål, og det var spennende å finne løsninger som dekket samtlige behov uten å utvide arbeidsbyrden for brukere. Parallelt med dette arbeidet fullførte jeg SharePoint-siden for investeringssøknader og lagde en modell for oppfølging av fakturabetingelser. Jeg trivdes med mangfoldet i arbeidsoppgaver og kontrollen over egen tid.

Sommeren i Elkem har gitt meg mange nye erfaringer, masse ny kunnskap, styrket kompetansen min i Excel og forsterket troen min på at industrien fortsatt vil være en sentral del av norsk næringsliv. Jeg vil på det sterkeste anbefale å være Summer Analyst i Elkem, og takke alle kolleger for en flott sommer!

Eirik Kårhus Stengel.

 

Marte Osen 

Skole: Université Toulouse

Summer analyst i Elkem sommeren 2016
Jobber nå som Business Analyst hos Elkem

Som intern i avdelingen Corporate Business Support (CBS) sommeren 2016, ble jeg godt kjent med Elkem. Jeg fikk jobbe med varierte arbeidsoppgaver i forskjellige deler av selskapet, og fikk blant annet innblikk i produksjon, salg, forretningsutvikling og administrasjon.  

I løpet mine ni uker hos Elkem jobbet jeg med fem forskjellige prosjekter i tillegg til noen mindre oppgaver. Prosjektene var utfordrende, og i tillegg til alt nytt jeg lærte fikk jeg også bruk for kunnskap fra skolebenken.  Et av prosjektene var en markedsanalyse av aluminium, som gikk ut på å kartlegge flyten av aluminium i verden og studere vekstpotensialet i segmenter av interesse for Elkem. Jeg fikk være med på kundemøter og besøkte flere aluminiumsverk utenfor Düsseldorf, i tillegg til et internt kvartalsmøte i Kristiansand. Jeg jobbet også med et to uker langt prosjekt for forretningsutvikling, hvor jeg analyserte et potensielt marked for et av Elkems produkter. I løpet av prosjektet fikk jeg besøket karbonverket i Kristiansand for å gjøre research. Jeg fikk også besøke Elkems verk i Bremanger, hvor jeg skulle indentifisere en mangel i en budsjettmodell og jobbe med et administrasjonsproblem. Mot slutten av sommeren jobbet jeg med å lage en kundeoversikt for intern bruk i Elkem.  

Sommeren i Elkem har vært svært lærerik. Alle arbeidsoppgaver jeg har hatt har vært utfordrende og varierte. Gjennom besøk på verk, på salgskontorer og hos kunder har jeg opplevd forskjellige deler av Elkem, og har fått en større forståelse av et industriselskaps mange sider. Samtlige ansatte jeg har møtt og jobbet med har vært svært positive, profesjonelle og hjelpsomme. Kolleger, internkultur og interessante oppgaver har etterlatt meg med et svært godt inntrykk av selskapet. Christian Magnus Knap

Skole: Norges Handelshøyskole, NHH

Summer analyst i Elkem sommeren 2015

Sommeren 2015 jobbet jeg 8 uker i avdelingen Analysis & Planning på Elkems hovedkontor på Skøyen i Oslo. Internshipet kan beskrives som en komprimert utgave av et trainee-program, der de hadde satt sammen en spennende pakke som ga meg  muligheten å bli kjent med hele Elkem – både hovedkontoret, fabrikker og salgskontor ute i verden.

Min første arbeidsoppgave var å lage en lønnsomhetsanalyse av Carbon-divisjonen, som jeg skulle presentere for sjefen min noen dager senere. Dette var for at jeg skulle bli kjent med selskapet og dataprogrammene som brukes.

Sommerprosjektet mitt begynte fredagen første arbeidsuke. Oppgaven min var å lage en løsning som enklere og bedre kunne samle inn og analysere salgsdata fra fabrikkene i Carbon-divisjonen. Etter et par uker i jobben dro jeg til Kristiansand. Her har Elkem et Carbon-verk og et Solar-verk. Jeg fikk omvisning på begge to, hvilket var utrolig spennende. Jeg var imidlertid ikke i Kristiansand bare for å få fabrikk-omvisning. Jeg hadde også møter med økonomisjefen og salgssjefen, for å diskutere og få innspill på prosjektet mitt.

Siste uken av juli, etter to ukers ferie, tok jeg en pause fra prosjektet. Jeg og Øyvind, som var trainee, var så heldige å få dra til Elkems kontor i Shanghai. Vi skulle jobbe der i en uke, for å lære om og bli kjent med en annen del av Elkem-konsernet. De to første dagene jobbet vi med market intelligence for det kinesiske markedet. Onsdagen og torsdagen hjalp vi finansavdelingen med å lage noen nye analysemodeller i Excel av for eksempelvis gross margin og accounts receivables. Den siste arbeidsdagen lærte vi om supply chain i Kina, samt lagde et par Excel-modeller. Det var en unik opplevelse få jobbe på et kinesisk kontor med våre kinesiske kollegaer. Videre, når man først var i Shanghai, så var det heller ikke feil å dra på sightseeing i byen under frihelgen.

Etter Shanghai-turen var det tilbake til Oslo, og to uker igjen av internshipet. Sommer-prosjektet mitt nærmet seg slutten, og jeg jobbet for det meste med implementeringen av rapporteringsløsningen på de ulike fabrikkene. Mye av tiden gikk også med til å lage Pivot-grafer, og et Excel-dashboard med KPI-er fremstilt ved grafer for analyse av databasen som løsningen genererte. Siste arbeidsdag presenterte, og overleverte jeg løsningen på sommerprosjektet mitt for ledelsen i Carbon-divisjonen. De var svært fornøyd med løsningen, og hadde nå fått nye verktøy og analysemuligheter som de ikke hadde tidligere, og i tillegg så vil de spare mye tid. Det var veldig gøy å oppleve at jeg har bidratt til dette. Da prosjektet startet var det vanskelig å se for seg hvordan dette skulle bli, samt hvordan jeg i det hele tatt skulle få dette til. Men med god støtte av de rundt meg kom jeg nærmere og nærmere en fornuftig løsning.

Jeg kan anbefale alle å være summer analyst i Elkem. Det er trolig den mest spennende og lærerike sommerjobben en kan få, og for meg var sommeren en utelukkende positiv opplevelse. Jeg fikk utrolig mye ansvar, og fikk gjøre i praksis veldig mye vi har lært på skolen. Videre har jeg signifikant utviklet mine Excel og PowerPoint-evner, og fikk gleden av å jobbe med mennesker fra mange nasjonaliteter.


Jonas Longva Larsen

Skole: NHH / Louvain School of Management

Summer analyst i Elkem sommeren 2014

Jeg søkte internship i Elkem med forventninger om å få anvende kunnskaper knyttet til min utdanning innenfor økonomi og få utprøvd mine analytiske evner i finansiell økonomi i et industrielt fokus. På dette tidspunkt, når jeg nå avslutter mitt 8 uker lange engasjement som Summer Analyst i Elkem kan jeg garantere at denne forventningen er innfridd. En nærmere beskrivelse av basisen for denne konklusjonen følger.

Min første dag i Elkem startet med introduksjon av Elkem, herunder organisasjon, operasjoner, markedsutvikling, verdier og sommerens oppgaver. Fra første håndhilsning ble jeg behandlet som en profesjonell. Det ble en enormt spennende og fartsfylt første dag i Elkem som satte standarden for de resterende oppgavene mine. Etter min introduksjon i Elkem, fikk jeg min kontorplass hvor jeg bestilte tjenestereiser til henholdsvis Barcelona og Bremanger. Deretter ble jeg gitt instruksjoner på min sommeroppgave som omhandlet arbeid med forbedring av driftskapitalen i Elkem. Noen timer senere var jeg i Svelgen (Sogn og Fjordane) som gjorde at jeg neste morgen kunne møte økonomisjef, Terje hos Elkem Bremanger.

I Bremanger var jeg i første omgang i en uke før jeg kom tilbake en uke senere. Her fikk jeg oppgaver som testet meg på systemer og som satte meg på prøvelser knyttet å analysere ulikheter mellom tre forskjellige systemer. Dette gav inngående kunnskaper om økonomien til verket. Foruten dette utførte jeg spennende modelleringsoppgaver i Excel som ble fulgt opp med morgenmøte hver dag. Kompetansebasen ved økonomiavdelingen i Elkem Bremanger gjorde at jeg måtte stille forberedt og presentere gjennomtenkte løsninger noe som er svært likt det man møter i første jobb. Det var en krevende jobb å bli kjent med ulike systemer og være på nivå med forståelsen til de ansatte, men ettersom jeg hadde kontinuerlig tilgang til støtte ble jeg løftet opp og fikk en svært positiv opplevelse. Utenfor arbeidstid fikk jeg oppleve Hornhelen, Europas største sjøklippe sammen med økonomisjef Terje i ekte birken-tempo under nydelig sommervær. Jeg fikk også dyrket min fotball- og friluftsinteresse når jeg fikk være med Svelgen IL på fotballtrening og løping i flott natur, med umiddelbar avstand fra jobb.

I mellom Bremanger-oppholdene, ventet metropolen Barcelona. Arbeidet i Barcelona gikk over tre intensive dager og ble utført sammen med Summer Analyst-kollega Øystein Wikan og salgsleddet i Barcelona. For å kunne bidra måtte jeg stille forberedt og bruke hele min analytiske sans angående markeder, herunder forståelse for lønnsomhet, konkurranseforhold og kostnadsbilde.

Som Summer Analyst i Elkem får man oppleve et selskap med kontinuerlig fokus på forbedring av alle ledd i verdikjeden. Spesielt gjennom utplassering på verk, men også på hovedkontoret i Oslo underlagt avdelingen «Analysis & Planning». Tilbake i Oslo forventes det at man har fått dannet seg et bilde av verdiskapningen som skjer ute, men det gis alltid tilstrekkelig støtte for at man får utført oppgaver på en god måte. For eksempel, ved mitt arbeidskapitalprosjekt fikk jeg støtte til å utføre de analysene jeg ønsket etter gode diskusjoner med proaktive kollegaer. Kontakten med Bremanger ble også opprettholdt slik at jeg kunne stille spørsmål som dukket opp i etterkant og nyttige til bruk i nye oppgaver. I forhold til oppgavene har jeg operert innenfor fagområdene finans, markedsføring (logistikk, produktmarkeder, prisdynamikk) økonomistyring og regnskap.

Er du en ambisiøs og analytisk økonomistudent med ønske om bransjeerfaring innenfor råvarer i et industrielt fokus vil jeg anbefale Elkem’s Summer Analyst på det varmeste. Har du i tillegg gode Excel-kunnskaper og god forståelse for bedriftsøkonomiske fag vil dette være et sommerengasjement hvor du vil få en fin opplevelse.

 

Ole Henrik Birkelund

Skole: NTNU – Industriell økonomi og teknologiledelse

Summer analyst i Elkem sommeren 2013

"Da jeg søkte internship ønsket jeg å finne en bedrift hvor arbeidsoppgavene reflekterte de problemstillingene man møter som ferdig utdannet. Hos Elkem har jeg fått gjøre nettopp dette. Som Summer Analyst i Corporate Business Support (CBS), en intern ressurspool for finans, får man oppgaver fra forskjellige divisjoner i Elkem. Allerede den andre uken dro jeg på verk i Bremanger, nære Florø. Der nyttet jeg meg av prosjektledelsesfag og bygde en modell for investeringsoppfølging. Alle oppgavene jeg fikk i Elkem var av lignende karakter: relevante og spennende. Spesielt vil jeg trekke frem én oppgave. Tilbake ved hovedkvarteret i Oslo fikk jeg beskjed om å lage en verdivurdering for et nytt verk. I tillegg til utfordringen en slik oppgave representerer var det motiverende å vite at resultatet ble brukt i presentasjoner for banken og ledelsen i Elkem.

Mot slutten av sommeren dro jeg til Yinchuan, Kina. Dette er en ”liten” Kinesisk by på 2 millioner hvor Elkem har et karbon-verk. Som Summer Analyst er man heldig som får reise til verk, der verdiskapingen skjer. At verket i tillegg ligger i Kina er bare et pluss. Oppholdet varte i ni dager og jeg hadde i oppgave å forenkle excelmodeller for økonomistyringen. Å få jobbe i utlandet gir verdifull erfaring og ved siden av arbeidsoppgavene fikk jeg innføring i Kinesisk kultur og mat.

Når jeg nå oppsummerer sommeren kan jeg konkludere at jeg har fått prøvd meg i mange fagfelt. Jeg har jobbet med markedsføring, finans, prosjektledelse, skatteregler og nå sist økonomistyring. Elkem har vist seg som en god arbeidsplass med flinke medarbeider. Jeg kan varmt anbefale Summer Analyst programmet til Elkem."

 

Lars Kristian Trønsdal

Skole: NHH, Norges Handelshøyskole

Sommeren 2012 jobbet jeg som Summer Analyst hos Elkem med utgangspunkt i avdelingen Corporate Business Support (CBS), som holder til på hovedkontoret i Oslo. Denne avdelingen opererer som interne konsulenter i finansielle problemstillinger hos de ulike enhetene.

Oppholdet

I alt jobbet jeg syv uker hos Elkem. Fire ble tilbragt på hovedkontoret i Oslo, fordelt med tre uker i starten av sommeren og en uke i slutten. I mellomtiden tilbrakte jeg to uker i Ålvik og en uke på Island.

Uke 1: Introduksjon av bedriften, innføring i systemer og en mindre, men reell, oppgave tilknyttet Karbondivisjonen.

Uke 2 og 3: Jobbet hos Støperidivisjonen på hovedkontoret. Her fikk jeg tildelt en oppgave som ble gjennomgående for resten sommeren min i Elkem og hvor resultatene skulle presenteres siste uken. Oppgaven omfattet en benchmarking av de ulike verkene, blant annet noen av de jeg senere skulle besøke.

Uke 4 og 5: Tilbrakte disse to ukene på verk i Ålvik, på Vestlandet. Her fikk jeg dypere innsikt og forståelse for selve prosessen og verdiskapningen som foregår i Elkem, og fikk se prosessene på nært hold. Jeg jobbet tett opp mot økonomisjefen på verket, og utviklet kalkulasjoner og simuleringer som henholdsvis skulle effektivisere rapportering og optimere avfallshåndtering. Videre var det tid nok til å nyte fjell og sjø i vakre Hardanger.

Uke 6: Besøkte et nytt verk, denne gang på Island. Jobbet også her tett opp mot økonomisjefen på verket, og fikk tildelt mindre oppgaver som skulle løses. På kveldstid fikk jeg tid til å ta landskapet på Island i nærmere øyesyn.

Uke 7: Tilbake på hovedkontoret i Oslo. Her var det presentasjon av oppgaver og oppsummering av sommeren.

Mitt inntrykk av Elkem

Elkem er en bedrift som ønsker å satse på unge. Fra dag én får man oppgaver som er utfordrende og reelle, noe som medfører en bratt læringskurve.

Elkem er i en gruppe av få, særegne selskaper i Norge som kontinuerlig må forbedre prosesser i alle ledd av verdiskapningen sin, på bakgrunn av intensiv konkurranse fra den internasjonale arena. Selskapet står ovenfor teoretiske og praktiske problemstillinger som skjermet sektor ikke kjenner til. Dette krever en arbeidsstokk med høy kunnskap og kreativitet, og mitt inntrykk er at Elkem sin arbeidsstokk har disse egenskapene. Overalt hvor jeg henvendte meg i selskapet møtte jeg imøtekommende og dyktige mennesker, som ønsker å hjelpe hverandre til å oppnå bedre løsninger og dermed forbedre selskapet som helhet. Konsekvensen var at jeg som Summer Analyst på kort tid fikk innsikt i utfordringene som deler av selskapet står ovenfor, og at jeg lærte teoretiske og praktiske tilnærminger for å møte disse. Dette, kombinert med friheten til å bruke egen kunnskap, gav meg en erfaring fra arbeidslivet du vanskelig finner andre steder.

Dersom en ønsker å bruke, og utvikle, kunnskapen fra skolebenken anbefaler jeg å søke Summer Analyst i Elkem. Med på kjøpet får du en sommer smekkfull av opplevelser som du sent vil glemme.

Roger Grøndahl

Skole: NTNU, Industriell Økonomi og Teknologiledelse

Min første og mest minnerike arbeidsoppgave for Elkem sommeren 2011 skulle befinne seg i Svelgen. Svelgen er et tettsted i Sogn og Fjordane og lokasjon for Elkem Bremanger Smelteverk. Og jeg hadde et givende opphold på vestlandet; 2 uker boende i en snart 100 år gammel ærverdig direktørbolig med alle muligheter til å nyte vårt kjære fedreland på sitt vakreste. Økonomisjefen ved Silicon Materials var min fadder og veileder under vestlandsengasjementet og han gav meg veldig god oppfølging underveis. Hovedoppgaven min bestod i å komme med en nøytral anbefaling på hvorvidt vedlikeholdet av smelteverket burde gjøres av egne ansatte eller outsources. Det var en spennende og høyst dagsaktuell oppgave som involverte både intervjuer, kontraktsanalyse og enkel modellering. Og det var med en god følelse av virkelig å ha bidratt med noe at jeg avsluttet arbeidet med en presentasjon for verksledelsen. Også fikk jeg en helg med brevandring på Jostedalsbreen! Resten av oppholdet ble tilbrakt i Oslo, med unntak av et par-tre dager i Kristiansand med en annen summer intern. Oppgavene bestod i mye forskjellig, blant annet å lage budsjettmodell for hovedkontoret og markedsanalyse av amerikansk aluminiumsindustri. Totalt jobbet jeg 7 uker for Elkem denne sommeren. Jeg anbefaler en sommer med økonomi-internship hos Elkem på det varmeste. Du vil få givende oppgaver som faktisk betyr noe både for deg og din arbeidsgiver, samtidig som du får muligheten til å lære et av landets eldste industrikonsern å kjenne. Og du vil garantert ikke bli sittende med punching-arbeid på et kontor i Oslo hele sommeren!

 

Øystein Arvesen

Skole: NTNU, Industriell Økonomi og Teknologiledelse

Jeg jobbet i Elkem i syv uker sommeren 2011, og oppholdet har vært spennende og variert – både i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidssted.

Som Summer Analyst jobber man i utgangspunktet i Corporate Business Support, en avdeling som støtter Elkems enheter innen regnskap og finans, analyse og endringsprosjekter. Oppgavene mine på Oslokontoret bestod blant annet i å beregne WACC for de forskjellige divisjonene, et prosjekt for å automatisere avviksanalysen til karbondivisjonen, og flere andre, kortere oppgaver. Jeg jobbet både selvstendig og sammen med den andre studenten som var Summer Analyst, og i tillegg får man mye støtte fra unge, dyktige kolleger i CBS når det trengs.

Etter en periode i Oslo jobbet jeg to uker for salgsdirektøren i Silisiumdivisjonen, innen forretningsutvikling. Med opphold i både Barcelona og Kristiansand, var det to hektiske og morsomme uker. Prosjektene vi jobbet med her var svært aktuelle, og etter sluttpresentasjon ble materialet vårt brukt videre som en del av beslutningsgrunnlaget i Elkem for dette prosjektet. Midt på sommeren var jeg to uker i Kina og jobbet for økonomisjefen på et av Elkems karbonverk, og det var også en rimelig unik erfaring. Kollegene der nede tok meg godt imot, og aktiviteter som sightseeing, kamelridning, engelskklubb og restaurantbesøk etter arbeidstid gjorde oppholdet enda mer spennende.

Alt i alt er Elkem et enda større og bredere selskap enn jeg visste på forhånd, og Summer Intern-stillingen gir deg muligheten til å oppleve dette. Hvis du er interessert i økonomi, analyse og å fungere som en ”internkonsulent” for et stort industriselskap med bredt arbeidsfelt anbefaler jeg å søke!

Gaute Sandal

Skole: Siviløkonomutdanningen ved Handelshøyskolen BI.

I løpet av sommeren var jeg innom hele seks ulike enheter i Elkem, både i innland og utland.

Oppholdet startet med en liten uke ved hovedkontoret i Oslo der jeg ble kjent med de tre andre som hadde summer internship ved Elkem. Vi fikk grunnleggende opplæring om Elkem-organisasjonen, og fikk prøve oss på et par utfordringer.

Deretter arbeidet jeg med Elkem Distribution Center (EDC) i Rotterdam og Elkems salgskontorer i Europa og Asia. Jeg tilbragte to uker i Rotterdam med en liten avstikker til Düsseldorf. Arbeidet der nede besto blant annet i å utvikle et verktøy for benchmarking av Elkems salgskontorer og å se på arbeidsflyt og rapporteringsrutiner ved EDC. Denne perioden ble avsluttet med at jeg presenterte resultatene for min fadder i Bremanger, der jeg også fikk sjansen til å ta silisiumverket i nærmere øyesyn. Spennende å se hvordan den fysiske verdiskapningen foregår!

Etter dette hadde jeg et kort opphold ved Elkem Salten, som også er et silisiumverk. Der arbeidet jeg med en del mindre oppgaver, blant annet å ferdigstille en breakeven-analyse for kraftsalg. Elkem Salten tar mye av sin kraft fra et lokalt vannkraftverk de selv disponerer, og da er det interessant å vite ved hvilke strømpriser det lønner seg å bruke denne kraften til silisiumproduksjon, og ved hvilke priser det heller lønner seg å stoppe produksjonen og selge strøm på det åpne kraftmarkedet.

Nå kom et to ukers opphold ved Elkem Materials, en enhet som er lokalisert i Kristiansand som selger microsilica, et biprodukt fra silisiumproduksjon. Her arbeidet jeg sammen med en av de andre summerintern’ene, og her hadde vi en rekke oppgaver: Vi utarbeidet en større kundelønnsomhetsanalyse, vi arbeidet med å utvikle modeller for internprising av microsilica mellom ulike enheter i Elkem, laget simuleringsmodell for valutasikring, og rapporteringsmodeller for driftskapitaloppfølging og avdelingskostnadsoppfølging.

Ved alle de ulike oppholdene denne sommeren hadde jeg ulike dedikerte faddere, som gav meg arbeidsoppgaver, fulgte meg opp, og evaluerte meg ved sluttføring av arbeidet. Jeg er imponert over den profesjonalitet jeg har møtt, den satsning på summer internship-programmet som gjøres generelt, og et kontinuerlig ærlig og åpent ønske om å høre mine innspill og meninger.

Dette er ikke et internship der man blir tildelt ”varierte arbeidsoppgaver”, men får klare ansvarsområder, tett oppfølging og en svært bratt læringskurve. Elkem er en bred og variert organisasjon der man møter utfordringer av svært ulik art, og et slikt sommeropphold får min sterkeste anbefaling!

Dersom du ønsker en variert hverdag med mange utfordringer og skiftende omgivelser, er et internship i Elkems økonomiavdeling absolutt noe for deg.