Om Elkem Carbon

Electrodes   feni

Elkem Carbon er en verdensledende leverandør av karbonelektrodematerialer, fôringsmaterialer og spesialiserte karbonprodukter til metallurgiske prosesser som inngår i produksjonen av ferrolegeringer, grunnmetaller og primæraluminium. 

Elkem Carbon forsyner industriene innenfor metallurgi og primæraluminium fra selskapets virksomheter i Norge, Sør-Afrika, Brasil, Kina og Malaysia, godt hjulpet av et globalt salgsnettverk.

Produkter
I mer enn 90 år har Elkem Carbon levert Söderberg elektrodemasse til elektroreduksjonsovner, hovedsakelig til produksjon av silisium, ferrosilisium, ferrokrom, ferronikkel, ferromangan, silikomangan, kalsiumkarbid, kobber og platina-matte.

Ovnsfôringsmasse og tappehullsmasse produsert av Elkem Carbon forkorter reparasjons- og omfôringstiden, som i sin tur fører til redusert produksjonssvikt. Materialene har også vist seg å forlenge ovnenes levetid.

Elkem Carbon produserer høykvalitets karbonbaserte tilsetningsstoffer – ELGRAPH® oppkullingsmidler – til stål- og støperiindustrien, hvor vi er ledende selskapers foretrukne leverandør.

ELSEAL® er Elkem Carbons produktutvalg av katodestampemasse til produksjon av primæraluminium. Konseptet vårt har gitt gode resultater i mer enn 25 år. Elkem Carbon tilbyr også høytetthets katodeblokker med spesielle råvarer behandlet med egenutviklet teknologi. Produktene våre bidrar til å forlenge ovnenes levetid og til stabil drift.

Karbonelektrodene som brukes i produksjonen av silisium, fremstilles ved hjelp av en unik teknologi for baking av elektrodene. Elkem Carbon tilbyr elektroder i en lang rekke størrelser.

Det fleksible produksjonsoppsettet ved verket i Brasil gjør det mulig for selskapet å imøtekomme markedets etterspørsel raskt og levere skreddersydde steinkulltjærebek og -oljer.

Verk