Elkem Carboderivados

Carboindustrial carboderivados

Carboderivados er Elkem Carbons eget destillasjonsanlegg for steinkulltjære som brukes i produksjonen og bearbeidingen av bek, oljer og blandinger som leveres til en lang rekke industrier. 

Elkem Carboderivados ble etablert i 1987. Takket være det fleksible produksjonsoppsettet kan selskapet imøtekomme markedets etterspørsel raskt og levere skreddersydde produkter til kundene. Elkem Carboderivados har et integrert styringssystem for kvalitet, sikkerhet og miljø. Verket ligger i delstaten Espirito Santo i Brasil, ved siden av Elkem Carboindustrial.

Produkter
Bek og karbonbaserte bindemidler brukes i produksjonen av anoder/katoder i aluminiumsindustrien, mens karbonelektroder og Söderberg elektrodemasse brukes i ferrolegerings- og grunnmetallindustrien. I tillegg leveres skreddersydde oljer og bindemidler til den kjemiske industrien og industrien som produserer ildfaste materialer.

  • steinkulltjærebek
  • naftalen
  • metylnaftalen
  • spesialoljer
    • antracenolje
    • kreosotolje
  • karbololje