Elkem Carboindustrial

Carboindustrial carboderivados

Carboindustrial, som ligger i Vitoria i Brasil, er Latin-Amerikas største produsent av Söderberg elektrodemasse til ferrolegeringsindustrien, spesialkarbonprodukter til fôring i ovner og karbonelektroder til silisiumproduksjonen.

Historie
Driften startet i februar 1976 med en produksjonskapasitet som opprinnelig var dimensjonert for 24 000 tonn karbonprodukter i året. Takket være utvidelser har verkets kapasitet økt til det nåværende nivået på 70 000 tonn årlig. I 1993 satt Carboindustrial i gang produksjonen av prebakte karbonelektroder, med en prosessteknologi som var utviklet internt.

Produkter

  • Söderberg elektrodemasse
  • karbonelektroder
  • kaldstampemasse til elektrolyseceller i aluminiumsindustri/-produksjon
  • ovnsfôringsmasse
  • tappehullsmasse