Elkem Carbon Fiskaa

Elkemfiskaa flyfoto

Elkem Carbon Fiskaa ble etablert etter at söderbergelektroden ble oppfunnet i 1917. Siden 1919 har Elkem Carbon Fiskaa produsert og markedsført elektrodemasse over hele verden. 

Verket er utstyrt med ti kalsineringsovner til produksjon av elektrisk kalsinert antrasitt, og produksjonskapasiteten for elektrode- og stampemasse er 97 000 tonn årlig. Verket har også kalsineringskapasitet til produksjon av 18–20 000 tonn ElgraphTM per år. Verket ligger sammen med Elkem Solar på Fiskå i Kristiansand.

Produkter

  • Söderberg elektrodemasse
  • stampemasse til elektrolyseceller i aluminiumsindustri/-produksjon
  • ovnsfôringsmaterialer (stampemasse)
  • tappehullsmasse
  • ElgraphTM