Elkem Ferroveld

Ferroveld building 1900
Verket Elkem Ferroveld ble etablert i 1974 som et fellesforetak mellom Samancor Chrome og Highveld Steel & Vanadium. Den opprinnelige kapasiteten var på 10 000 tonn Söderberg elektrodemasse i året. I dag produserer verket 60 000 tonn Söderberg elektrodemasse i året.

Verket ligger i byen eMalahleni i Mpumalanga-provinsen i Sør-Afrika, en beliggenhet som plasserer verket innenfor en radius på 250 km fra 90 % av kundene. 

I 2007 kjøpte Elkem Carbon 50 % av selskapet og dannet et nytt fellesforetak med Samancor Chrome. 

Elkem Ferroveld leverer hovedsakelig til ferrokrom-, mangan- og platinaindustriene i Sør-Afrika, og om lag 10 % av foretakets kunder befinner seg i Australia og Sør-Korea.