Elkem Chicoutimi

Chicoutimi plant

I februar 1966 ble selskapet Les Siliciums de Chicoutimi Ltée etablert av Union Carbide Canada Limited, Aluminium Company of Canada, Montreal Engineering Company og Royal Securities Corporation Limited for å produsere ferrosilisiumlegeringer. 

Historie
Verket ble oppført på et område sørvest for sentrum av Chicoutimi, og et år senere ble ovnene slått på.  Den første tappingen ble gjennomført 1. juli 1967. I januar 1971 hadde Union Carbide Canada Limited 100 % eierskap, og Chicoutimi-verket ble en del av metalldivisjonen i Union Carbide Canada Limited, sammen med verkene i Beauharnois (Quebec) og Welland (Ontario). Den 24. juli 1984 kjøpte Elkem AS, et norsk selskap som allerede eide flere verk i USA, Norge og på Island, metalldivisjonen i Union Carbide Canada Limited. Siden har selskapet vært kjent som Elkem Metal Canada Inc.

Produkter
Med en årlig produksjonskapasitet på 40 000 tonn har Elkem Chicoutimi en misunnelsesverdig posisjon i det amerikanske ferrosilisium- og ferrosilisium-magnesium-markedet. Elkem Chicoutimi vil holde fast ved denne posisjonen fremover ved å produsere spesialisert ferrosilisium, ferrosilisiumbaserte inokulanter og ferrosilisium-magnesium-legeringer tilpasset kundenes behov.

Elektrisk energi en avgjørende ressurs i produksjonen av ferrosilisium. Elkem Metal Canada Inc. har sitt eget vannkraftverk, som ligger langs elven Chicoutimi. Kraftverket har en kapasitet på 38 MW og kan levere omtrent 80 % av smelteverkets energibehov.