Elkem Foundry China

Elkem foundry china
Elkem Foundry China ligger på anleggsområdet til Elkem Carbon China Co., Limited, i byen Shizuishan i den autonome regionen Ningxia Hui nordvest i Kina. Beliggenheten gir direkte tilgang til råvarer (kvarts, koks, magnesium og rhenium osv.) og energiressurser. Verket har to ovner i drift med en total kapasitet på 10 000 tonn legeringer i året.

Historie
Elkem Carbon China Co., Limited ble etablert i 2000, da Elkem kjøpte opp et kinesisk statseid karbonverk, Shizuishan No. 1.

Elkem Foundry China startet virksomhet på samme område 1. januar 2006 og har siden da levert ferrosilisiummagnesium og inokulanter til det kinesiske og asiatiske markedet. I 2013 ble nok en ovn installert på verket, og den ble satt i drift i juni 2014.

Produkter
Elkem Foundry China har vokst raskt i det kinesiske markedet og møtt den økende etterspørselen etter Elkems produkter og tjenester. Gjennom førsteklasses produktkvalitet og kunderettet teknisk service har Elkem Foundry China nå en ledende posisjon i markedet og er vel ansett av den kinesiske støperiindustrien. Når planene om ytterligere ekspansjon er gjennomført, vil Elkem Foundry China fortsette å utvide tilstedeværelsen i markedet og opprettholde sin posisjon som en produsent som setter standarden innenfor produksjonen av støperilegeringer.