Elkem Iceland

Iceland plant
Elkem Iceland, som ligger i Akranes nord for hovedstaden Reykjavik, har vært i drift siden 1979. I dag er verket det nest største ferrosilisiumverket i verden med en produksjonskapasitet på 120 000 tonn i året. 

Elkem Iceland, som ligger i Akranes nord for hovedstaden Reykjavik, har vært i drift siden 1979. I dag er verket det nest største ferrosilisiumverket i verden med en produksjonskapasitet på 120 000 tonn i året.

Historie
Elkem Iceland (tidligere Icelandic Alloys Ltd.) ble etablert 28. april 1975 av den islandske regjeringen i samarbeid med det amerikanske selskapet Union Carbide. I 1976 trakk Union Carbide seg ut av verket, og Elkem tok deres plass. Det japanske selskapet Sumitomo Corporation ble aksjonær i 1984. Elkem kjøpte alle aksjene i verket i 2003.

Byggingen av verket startet i 1977. Den første ovnen ble satt i drift i 1979, den andre ovnen i 1980 og den tredje ovnen ble koblet til høsten 1999.

I dag er Elkem Iceland det nest største ferrosilisiumverket i verden med en produksjonskapasitet på 120 000 tonn i året.

Produkter
Kjerneproduktet ved Elkem Iceland er ferrosilisium (FeSi), en av de elementære råvarene i stålindustrien. Ferrosilisium brukes enten til å raffinere stålet eller som en ingrediens for å oppnå forhåndsbestemte kvaliteter. Det brukes også i den kjemiske industrien, i noe mindre grad.

Elkem Iceland har alltid produsert standard ferrosilisium. De siste årene har verket utvidet porteføljen med spesialisert ferrosilisium for å imøtekomme den økte etterspørselen etter slike produkter i markedet.

Elkem Icelands produksjonsfleksibilitet, kompetente og nyskapende arbeidsstyrke samt de konkurransedyktige kraftprisene på Island er verkets tre viktigste konkurransefremmende faktorer.