Elkem Thamshavn

Elkem thamshavn plant

Elkem Thamshavn ligger like nord for Orkanger, ca. 40 km sørvest for Trondheim og om lag 75 km fra Trondheim lufthavn på Værnes. Verket har sin egen kai i havnen og er lett tilgjengelig fra sjøen, da Orkdalsfjorden er isfri om vinteren. Veiforbindelsene er gode i alle retninger.

Historie
Orkedalsøren har vært brukt som lastehavn for malm fra kobbergruvene på Kvikne og Løkken helt siden begynnelsen av det 17. århundret. Forsyninger og utstyr til gruvene ble også brakt inn den veien. I 1860-årene grunnla Thams-familien, som havnen Thamshavn er oppkalt etter, et stort sagbruk til produksjon av ferdighus av tre.

I 1904 grunnla Christian Thams Orkla Grube Aktiebolag, forløperen til dagens Orkla A.S. Dette markerte overgangen til en moderne industrialisert gruvedrift på Løkken samt moderniseringen av transporten av kobberkis til Thamshavn. Thamshavnbanen, som ble bygd for å transportere malm til havnen, ble åpnet i 1908 og var Norges første elektriske jernbane.

I 1930 bygget Orkla et smelteverk for å behandle kobberkisen fra Løkken til ren svovel og kobber-matte. I 1964 ble den første smelteovnen for produksjon av ferrosilisium satt i drift. I 1981 økte produksjonen med byggingen av en andre større ovn. Verket er senere blitt utvidet med en avansert energigjenvinnings- og renseenhet. I 1986 ble verket en del av Elkem-konsernets selskaper.

Energigjenvinning
Elkem Thamshavn er velkjent for sitt energigjenvinningssystem. Det var et av de første smelteverkene i verden som tok i bruk denne teknologien. I dag gjenvinner dette systemet ca. 30 % av elektrisiteten som forbrukes. Elkem Thamshavn er i dag et av de mest moderne smelteverkene i sitt slag i verden med hensyn til produkter, produksjonsutstyr, teknologi, sikkerhet og miljøinnsats.

Produkter
Metallurgisk silisium fra Thamshavn brukes i produksjonen av silikon, polysilisium og keramikk og som et legeringselement til aluminium.

Filtreringen av støv i avgassene fra smelteovnene gir mikrosilika (Grade 971, produseres bare i Thamshavn.), det andre hovedproduktet fra Elkem Thamshavn.