Om Elkem Solar

Elkem solar solar panel

Elkem Solar har egenutviklet og industrialisert en banebrytende teknologi i produksjonen av solcellesilisium som forbruker 75 % mindre energi enn tradisjonelle metoder. Elkem Solar er et fellesprosjekt hvor 50 % eies av Elkem og 50 % av Guangyu International Investment Company.

I mer enn 100 år har Elkem benyttet ren norsk vannkraft til industriproduksjon. Siden 2009 har vi brukt den samme fornybare energien til å produsere Elkem Solar Silicon® (ESS®) til solcelleindustrien.

Elkems solcellesilisium produseres på Fiskå i Kristiansand. Den unike energieffektive metallurgiske produksjonsprosessen forbruker 75 % mindre energi enn tradisjonelle produksjonsteknologier og unngår klorsilan og andre silisiumgasser. Det gir det mest kostnadseffektive solcellesilisiumet og reduserer karbonfotavtrykket med 75 %. Dessuten er teknologien mindre kapitalintensiv enn tradisjonelle teknologier og gir muligheter for integrasjon og optimalisering med resten av industrien.

Produktets bruksområder

Den viktigste komponenten i solceller er silisium. Elkem Solars teknologi bidrar til å gjøre solcelleenergien konkurransedyktig sammenlignet med konvensjonelle energikilder ved å redusere kostnader og utslipp uten å redusere kvaliteten på sluttproduktet. Uavhengige tester viser også at ESS® produserer mer elektrisitet enn konkurrerende materialer i områder med høy temperatur og solstråling.

Elkem Solar utvikler for tiden en ny, enda mer energieffektiv prosess som vil redusere energiforbruket med ytterligere 50 %. Denne nye prosessen vil forbruke 85–90 % mindre energi enn tradisjonelle produksjonsteknologier.  

Verk