Elkem jobber for å fremme ny teknologi for produksjon av metaller og materialer og for å utvikle nye innovative produkter for en bærekraftig fremtid. Våre forskere samarbeider med fremragende forskningsmiljøer over hele verden for å utvikle mere effektive, bærekraftige og avanserte prosesser og produkter. Elkem tilbyr også FoU-tjenester til eksterne kunder.

En framtidsrettet og ambisiøs innovasjonsstrategi har dannet grunnlaget for Elkems utvikling og vekst gjennom mer enn 110 år. Helt siden Elkem ble grunnlagt av Sam Eyde i 1904, har selskapet jobbet med å utvikle nye produkter, nye markeder og produksjonsmetoder.

Elkem har en bevisst innovasjonsstrategi som dekker både inkrementell innovasjon og innovative sprang. Inkrementell innovasjon eller kontinuerlig forbedring er en av Elkems fire verdier. Målsetningen om kontinuerlig forbedring er selve fundamentet for Elkem Business System. Ved stadig å søke etter forbedringsmuligheter og benytte EBS-verktøy for å beskrive potensielle forbedringer, finne løsninger og måle resultater, oppnår Elkem framgang som ruster selskapet for framtidens utfordringer.

For å opprettholde sin posisjon som verdensledende produsent av silisium og karbonbaserte materialer må Elkem også søke etter innovative sprang eller radikale forbedringer.

R&D center: We offer customers and collaborating partners more than 10.000 square meters with advanced pilot testing facilities, laboratories and workshops.