Elkems historie kjennetegnes av stor vilje til å drive langsiktig forsknings- og utviklingsarbeid. Selskapet har over 400 forskere som utvikler teknologiske løsninger som gjør Elkem til en verdensledende produsent av metaller, legeringer og materialer.

Det er flere grunner til at forskning tillegges stor vekt i Elkem:

  • Bærekraft og krav om sikre produksjonsprosesser medfører teknologiutfordringer som krever stor forskningsinnsats for å kunne løses.
  • Elkem er tungt inne i nye vekstområder, som solcellesilisium. Nye vekstområder endrer seg mye raskere enn tradisjonelle, og for å kunne utnytte nye muligheter må Elkem ha teknologien klar når etterspørselen kommer.
  • For å kunne forutse teknologiendringer må Elkem ha et stort nettverk som rommer de verdensledende teknologimiljøene. Gjensidig samarbeid med disse forutsetter at Elkem selv har et svært høyt kunnskapsnivå.
  • Nye vekstområder tiltrekker seg nye aktører. Det betyr at Elkem som en etablert industriaktør hele tiden må sørge for effektivisering og kostnadskutt. Det betyr ofte krevende forbedringsarbeid som innebærer store teknologiutfordringer.
  • Brorparten av Elkems produksjon skjer i høykostland, med høye kostnader knyttet til bemanning og investeringer. Effektiv teknologi er nødvendig for at Elkem skal kunne være konkurransedyktig. 

Industriutviklingen har vist at kravene til kompetanse stadig øker. Elkem mener at industrien har et ansvar for å bidra til at utdanningsinstitusjonene utdanner forskere som er i forkant av teknologiutviklingen. Tilgang på nyutdannede forskere med spisskompetanse er nødvendig hvis industrien skal kunne ha kontinuitet i teknologiutviklingen.

Over 100 år med innovasjon

 

Les mer

The road to climate neutral metal production

Read more

SFI metal production

Read more