Business analyst-programmet

Har du drivkraften, innstillingen og ferdighetene som kan løfte oss til neste nivå? Gjennom business analyst-programmet kan vi tilby deg et springbrett til en økonomikarriere innenfor et spennende norsk industriselskap.

Når og hvor søker jeg?

Elkem ansetter én–to forretningsanalytikere hvert høstsemester. Oppstart vil være påfølgende år. Du kan registrere søknaden din elektronisk via Ledige stillinger. Søknadsfristen er vanligvis i slutten av september.

Hvem er vi ute etter?

Hvis beskrivelsen nedenfor passer på deg, må du ikke nøle med å søke.

  • Du har mastergrad med gode akademiske resultater, fortrinnsvis innenfor økonomi / industriell økonomi.
  • Du er ambisiøs og engasjert i det du gjør.
  • Du har gode samarbeidsevner og evnen til å motivere andre.
  • Du har gode analytiske evner og integritet, og du kan stå for egne beslutninger.
  • Du identifiserer deg med Elkems kjerneverdier: involvering, presisjon, kontinuerlig forbedring og respekt.
  • Du er fleksibel og klar for å tilbringe en lengre periode ved en produksjonsenhet etter fullført program.


Om programmet

Som nyansatt økonom i Elkem vil du gå inn i stillingen som business analyst (forretningsanalytiker), hvor du vil bli stilt overfor mange faglige utfordringer innenfor flere av våre forretningsområder. Vårt mål er at du skal ha en bratt læringskurve samtidig som du bidrar til verdiskaping.

Programmet varer i 18 måneder og er delt inn i tre perioder med ulikt innhold. Samtidig er programmet fleksibelt og gir mulighet for individuell tilpasning.

0–6 måneder
Denne perioden tilbringes ved hovedkontoret i Oslo. Tidlig i denne perioden vil du få dine egne ansvarsområder samtidig som du skal ha to perioder på smelteverk. Oppgavene vil hovedsakelig bestå av økonomisk oppfølging, analyse og utvikling av produksjons-avdelinger.

I løpet av den første perioden av programmet vil du knytte kontakt med flere sentrale medarbeidere på hovedkontoret gjennom ulike prosjekter, kurs og sosiale aktiviteter.

6–12 måneder
Etter at du har tilbakelagt de seks månedene på hovedkontoret, blir du utplassert på en av Elkems produksjonsenheter i en periode på 6 måneder. Her får du verdifull erfaring gjennom faste oppgaver og prosjekter. Under utplasseringen vil du bli fulgt opp av en lokal oppdragsgiver.

12–18 måneder
Etter utplasseringen vender du tilbake til stillingen ved hovedkontoret til du har fått tilstrekkelig opplæring.

Se gjerne hva to av våre nåværende forretningsanalytikere har å si om arbeidshverdagen i videointervjuene under:

Etter programmet

Etter den tredje perioden kan det oppstå en mulighet til å tre inn i en fast stilling ved en av Elkems enheter, både i Norge og i utlandet. De fleste av våre nyansatte forretningsanalytikere har blitt økonomisjefer ved Elkems produksjonsenheter. Etter noen år som økonomisjef kan det åpne seg muligheter for andre lederstillinger i konsernet.