Spennende lederjobb med stor variasjon innen IT, digitalisering og automasjon

IT-sjef - Elkem Bremanger

Elkem har utviklet sin driftsform basert på Lean - i Elkem kalt Elkem Business System (EBS). Strukturert og kontinuerlig forbedringsarbeid er basis for alle aktiviteter i Elkem og sikrer at verket når sine operative og strategiske mål.

Da vår IT-sjef har gått over i annen stilling, søker vi hans etterfølger.

Vi søker en erfaren leder som vil være med å realisere Elkem Bremangers ambisiøse mål innen digitalisering og utnyttelse av ny avansert teknologi. Du vil få ansvaret for prosess-styring og administrative informasjons-systemer. Du vil bidra til forretningsmessig og teknologisk utvikling gjennom deltakelse i teknisk ledergruppe på verket. Din avdeling vil bidra til at verkets ansatte får en enklere, sikrere og mer effektiv arbeidshverdag.

IT-sjefen har ansvar for å sette strategiske mål innenfor IT og automasjon for verket. Innenfor dette er digitalisering og effektivisering viktige delmål. IT-sjefen må videre sørge for at Elkem Bremanger har tilgang på de støttefunksjonene de trenger innenfor disse områdene.

Stillingen er sentral som støtte for både våre produksjonsavdelinger og administrative funksjoner, og dermed sentral i utviklingsarbeidet ved Elkem Bremanger

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Ansvar for automasjons-, informasjons og administrative IT-systemer
 • Prosjektleder for verkets digitaliseringsportefølje
 • Overordnet ansvar for IT-sikkerheten på verket
 • Ansvarlig for utarbeidelse av IT og automasjons-strategi for verket, samt være en pådriver for å understøtte verkets, divisjonens og Elkems IT-strategi
 • Leie inn og følge opp eventuelt eksterne konsulenter og underleverandører innenfor IT
 • Samarbeid med de ulike verk og avdelinger som inngår i Elkemkonsernet
 • Personal og budsjettansvarlig for IT- og automasjonsavdelingen

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Akademisk utdannelse på minimum bachelornivå
 • Relevant arbeidserfaring fra industri, og praktisk erfaring med Lean er ønskelig
 • Evne til å følge opp prosjekter og andre arbeidsoppgaver frem til ferdigstillelse
 • Ryddig og strukturert
 • Gode samarbeidsegenskaper, og evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Ansvarsbevisst, selvstendig, målrettet og resultatorientert
 • Nytenkende, fremoverlent og genuint opptatt av forbedringer
 • Gode formuleringsevner både på norsk og engelsk

Stillingen som IT-sjef krever evne til tverrfaglig samarbeid og vil være en viktig del av divisjonen og verkets støtteapparat.

IT-sjefen vil rapportere til Teknisk Sjef.

Hvis du synes dette virker spennende, og mener du har det som skal til for å lykkes i stillingen, ønsker vi å høre fra deg

Vi foretar bakgrunnssjekk av kandidater i vår rekrutteringsprosess.

 

 

 

 • Region: Sogn og Fjordane
 • Jobbtype: Fast
 • Arbeidstid: Heltid
 • Arbeidsdager: Dag
 • Søknadsfrist: 29.09.2019
 • Arbeidssted:
Kontaktpersoner:
Trudi Vågene,
Tlf.: +47 57796144
Mobil: +47 91138522