Vil du vera med på laget i vår framtidsretta industribedrift?

Elektrofagarbeidar

 

Stillinga høyrer til elektroområdet i vår teknisk avdeling. Elektroanlegga omfattar 12 fordelingsanlegg med 34 transformatorar frå 45 - 0,5 MVA med spenningsnivå på 132, 12, 0,4 og 0,23 kV. I tillegg er det fordelingsanlegg innan 230 VAC, 400 VAC og 220 VDC, samt prosesstyreanlegg innan dei ulike prosessavsnitta. Årsforbruk er om lag 400 GWh.

Dei viktigste arbeidsoppgåvene vil vera:

 • Dagleg vedlikehald innan tildelt ansvarsområde, herunder deltaking i faste morgonmøter
 • Deltaking i prosjekt- og forbetringsarbeid
 • Forebyggande vedlikehald
 • EBS / 5S (Lean)
 • Deltaking i heimevaktordning

Ynskjelege kvalifikasjonar:

 • Fagbrev innan relevant elektrofag
 • Erfaring frå arbeid med prosessanlegg og databaserte styringsanlegg
 • Erfaring med bruk av PC som oppfølgingssystem
 • Yrkesbevis for traverskran
 • Førarkort kl. B
 • Gode HMS haldningar og aktivt fylgje gjeldande prosedyrar og rutinar
 • Initiativrik og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg.

Stillinga rapporterer til vedlikehaldsleiar elektro.

Bedrifta hjelper til med å skaffe bustad

 • Region: Vestland
 • Jobbtype: Fast
 • Arbeidstid: Heltid
 • Arbeidsdager: Dag
 • Søknadsfrist: 30.10.2020
 • Arbeidssted: Ålvik
Kontaktpersoner:
Arild Rykkje,
Tlf.: +47 56 55 08 90
Mobil: +47 918 45 650