Vår HMS sjef har fått nye utfordringer, Elkem Rana søker derfor

HMS-sjef

Som HMS-sjef på Elkem Rana vil du lede og utvikle HMS-arbeidet ved verket. Du vil være ansvarlig for å følge opp at HMS-arbeidet drives innenfor offentlige og bedriftsinterne krav når det gjelder helse, indre og ytre miljø, samt sikkerhet.

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Elkem. Elkem har en målsetting om null skader på egne og leverandørers ansatte, og arbeider systematisk med å redusere antall skader og negativ helse- og miljøpåvirkning. Elkem Rana jobber målbevisst for å ta nye steg innenfor HMS.

HMS sjef skal lede og utvikle det forebyggende HMS-arbeidet i hele virksomheten slik at:  

 • Elkem Rana forblir en solid bedrift uten fare for liv, helse og miljø.
 • HMS er en levende og integrert del i hele virksomheten på lik linje med øvrige driftsoppgaver.
 • HMS-arbeidet ved Elkem Rana drives i henhold til Elkem sitt forretningssystem (EBS) samt de grunnleggende verdiene i Elkem som grunnlag for et godt samarbeid mellom alle ansatte ved Elkem Rana.
 • HMS-sjefen skal kunne undervise i og veilede grunnleggende HMS-opplæring og trening.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års ledererfaring innen relevant virksomhet
 • Evne til å skape gode team gjennom å samarbeide, veilede, utvikle og motivere medarbeiderne
 • Høyere utdanning på universitet/høyskolenivå
 • Gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Relevant ledererfaring fra HMS arbeid kan kompensere for manglende formalkompetanse

Stillingen rapporterer til Verksdirektør Elkem Rana

 • Region: Nordland
 • Jobbtype: Fast
 • Arbeidstid: Heltid
 • Arbeidsdager: Dag
 • Søknadsfrist: 30.10.2020
 • Arbeidssted: Mo i Rana
Kontaktpersoner:
Eivind Sorsell,
Mobil: +47 91859922