- Knallgodt sykefraværsarbeid i Elkem Tan

I 2006 var det totale sykefraværet i Tana 12,3 %. Verket satset på alvor på å redusere sykefravær i 2008, og mye har skjedd siden den gang. I oktober 2011 hadde sykefraværet gått ned til 2,3 %. Slike tall vekker oppmerksomhet på nasjonalt nivå.

Det skriver NAV Finnmark på sine nettsider

Avdelingsdirektør Dagfinn Gjerde ved NAVs arbeidslivssenter i Finmark sier Elkem Tana føyer seg inn i rekken av bedrifter i Tana og Nesseby som jobber knallgodt for å redusere sykefraværet.

- Resultatene i denne delen av Finnmark blir lagt merke til på nasjonalt nivå. Og når det gjelder Elkem Tana, så ser vi jo at denne bedriften har et meget godt system for oppfølging av sine ansatte, sier Gjerde.

- HMS-arbeid handler om å ta vare på hverandre

Personalansvarlig ved Elkem Tana, Tove Brandzæg Utsi, forklarer at det er mange faktorer som har spilt inn for å redusere sykefraværet, men en viktig del er økt fokus på HMS arbeid.

– I all hovedsak handler HMS-arbeid om å ta vare på hverandre. Her hos oss observerer vi hverandre og tilrettelegger arbeidet for hver enkelt med tanke på å unngå slitasje og skade, så sant det er mulig, forteller hun.

– Er noen syke og borte fra jobb, så er det én ting som er helt sikkert – arbeidsgiver beholder kontakten. Vi ringer og spør hvordan det går, og om vår medarbeider får den hjelpen som er nødvendig. Dette handler ikke om å presse, men om å bry seg. Å bruke tid på folk er en meget god investering, sier Utsi.

Velværedager og trening i arbeidstiden

Elkem Tana arrangerer med jevne mellomrom såkalte velværedager, der ansatte får tilbud om massasje, akupunktur og soneterapi i arbeidstiden. I tillegg får ansatte tilbud om trening i arbeidstiden en gang i uken. Siden 2010 har verket leid lokaler for felles trim på ukentlig basis. Gevinsten oppveier kostnaden i betydelig grad, sier Utsi.

Published:

Last updated: