Avtale mellom UC RUSAL og Elkem Aluminium

UC RUSAL, som er en av verdens største aluminiumsprodusenter, har valgt Elkem Aluminium til å levere teknologi og know-how til sitt moderniseringsprogram.

Elkem Aluminium har utviklet og installert teknologi på aluminiumsverket på Lista som har redusert utslippene av drivhusgasser med 67% og økt produktiviteten med 15%. Gjennom avtalen vil UC RUSAL få full tilgang til Elkem Aluminiums teknologiske design, byggetegninger, dokumentasjon og programvare. UC RUSALs teknikere og operatører vil i løpet av de neste to årene besøke Elkem Aluminium Lista. Avtalen har en verdi på rundt USD 20 millioner.
 
Av dagens globale kapasitet på 38 millioner tonn aluminium, produseres ca. 5 millioner tonn ved hjelp av såkalt Søderberg-teknologi. Fra den tradisjonelle Søderberg-prosessen slippes det ut ulike gasser, herunder tjæredamp, drivhusgasser, støv og fluorider. I løpet av de siste 20 år har Elkem utviklet og patentert en ny teknologi for å lukke Søderberg-ovnene, samle opp gassene og rense dem. UC RUSAL vil nå få full tilgang til denne teknologien. UC RUSAL står for 3.5 av verdens 5 millioner tonn Søderberg-produksjon.. 
 
"Avtalen med UC RUSAL er en viktig milepæl for implementeringen av teknologien. Moderniseringen av Søderberg-produksjonen vil øke produktiviteten og derved dekke den stigende globale etterspørsel etter aluminium. Den vil bidra vesentlig til å redusere utslippene av drivhusgasser og andre miljøkrav," sier adm. direktør John G. Thuestad i Elkem.

Elkem Aluminium har allerede solgt teknologien til det amerikanske Alcoa-konsernet og til tyrkiske ETI Alüminyum.

UC RUSAL er et av verdens største aluminiumselskaper med 12,5% av verdens aluminiumsproduksjon og 100.000 ansatte. UC RUSAL har kunngjort en ambisiøs plan om å redusere de totale utslippene av drivhusgasser fra selskapets nåværende verk.

Elkem Aluminium eies med 50% hver av Elkem og amerikanske Alcoa. Elkem er et av verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metaller og materialer.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
John G. Thuestad, adm. direktør, Elkem: + 47 91 13 69 01
Roy Hammer, adm. direktør, Elkem Aluminium: + 47 93 25 22 01
Johan Chr. Hovland, direktør Samfunnskontakt, Elkem: + 47 91 76 34 91

St. Petersburg/Oslo, 9. juni 2007 

Published:

Last updated: