Banebrytende forskning gir betydelig miljøgevinst i smelteverksindustrien

Etter nesten 20 års forskning og utvikling har Elkem Salten redusert NOx-utslippet på en av verkets ovner med 40% - tilsvarende 150.000 dieselbiler. Resultatene har utløst 54 millioner i støtte fra NOx-fondet. Elkem planlegger nå å bruke samme teknologi for å redusere utslipp på selskapets øvrige silisiumovner. NOx-fondet har vedtatt å støtte Elkem med ytterligere 180 millioner kroner for dette arbeidet.

Elkem Salten redusert NOx-utslippet på en av verkets ovner med 40% - tilsvarende 150.000 dieselbiler.

NOx-reduksjonen kom som følge av en ombygging av en ovn på Elkem Salten i Sørfold våren 2013. Det oppgraderte anlegget startet opp igjen i juli i 2013. Måleresultatene fra den nye ovnen er nå klare. De viser at utslipp er blitt redusert med 40 %. Årlig utgjør dette en reduksjon på 387 tonn, tilsvarende 150.000 dieselbiler.

- Det er veldig stort, både for miljøet, Elkem og industrien. NOx-reduksjonen på 40% er resultatet av 18 års grundig arbeid og forskning på NOx-utslipp fra reduksjonsovner gjennom Ferrolegeringsindustriens forskningsforening. Med erfaringen fra FoU-arbeidet og resultatene fra den nye ovnen har vi nå et godt grunnlag for å redusere utslipp på øvrige silisiumovner i Elkem, sier verksdirektør i Elkem Salten Arve Ulriksen.

- Betydelig reduksjon

Elkem Salten har mottatt støtte på 54 millioner kroner fra NOx-fondet. Ulriksen sier at støtten fra fondet har vært utløsende for at prosjektet kunne bli gjennomført. NOx-fondet har allerede vedtatt å støtte Elkem med ytterligere 180 millioner kroner til implementering av tilsvarende teknologi på øvrige ovner i Salten og på Elkems smelteverk i Bremanger og Bjølvefossen.

- Det er gledelig at Elkem har lykkes både med å utvikle og gjennomføre en svært vellykket reduksjon av utslipp ved den første ovnen på Salten verk, sier Geir Høibye, spesialrådgiver i NOx-fondet.

- Mye kompetanse og dyktig gjennomføring har vært nødvendig for å få det til. Når alle ovnene er bygd om, blir dette blant de betydeligste reduksjoner av utslipp som gjennomføres i fastlandsindustrien.

Bruk av ny kunnskap

NOx-utslipppene fra den nye ovnen ved Elkem Salten er kraftig redusert gjennom bruk av ny kunnskap. Sentralt i ombyggingen står nytt hettedesign og ombygging til kontinuerlig tilsats av råvarematerialer til ovnen. Effekten av ombyggingen var modellert ved SINTEF/NTNU med bakgrunn i resultater fra pilotovnkjøringer og datasimuleringer av strømningsmønster og temperatur på ovnstopp/hette. Det har derfor vært stor spenning knyttet til måleresultater etter oppstart av den nye ovnen. 

Elkems teknologimiljø i Trondheim, med Halvard Tveit i spissen, har sammen med SINTEF/NTNU utviklet grunnleggende forståelse for dannelsen av NOx på ovnstoppen. I tillegg til doktorgradsarbeidet til Elkems Nils Eivind Kamfjord, har et tverrfaglig team med representanter fra verkene og Elkems forskningsenhet Elkem Technology mye av æren for oppnådd resultat. Det er en tålmodig FoU-innsats gjennom flere prosjekter støttet av Norsk Forskningsråd som nå har gitt resultater.

Elkem deler sine forskningsresultater med omverden. På denne måten vil andre silisium-smelteverk verden over kunne dra nytte av resultatene, noe som vil gi en betydelig miljøgevinst.

For mer informasjon, kontakt:

Arve Ulriken, verksdirektør Elkem Salten, tlf +47 95 03 03 19

Geir Høibye, spesialrådgiver Næringslivets NOx-fond, tlf +47 93 06 25 30 

Fakta

  • Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg kan de gi helseskader for mennesker
  • Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp i Norge med 34 000 tonn NOx i løpet av 10 år. 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet
  • Norge er gjennom Gøteborg-protokollen forpliktet til å redusere NOx-utslipp til 156.000 tonn i året. I 2012 var Norges samlede utslipp av NOx på 166.000 tonn
  • Transportsektoren står for 58 prosent av Norges samlede utslipp mens industrien står for 11 prosent av Norges samlede utslipp
  • Elkem står for vel tre prosent av Norges samlede utslipp

Published:

Last updated: