Bjørn Wiggen ny sjef i Elkem

Bjørn Wiggen blir nytt medlem av Orklas konsernledelse med ansvar for området Orkla Materials, som omfatter Elkem og Borregaard. Per Sørlie fortsetter som adm. dir. i Borregaard. Samtidig konstitueres Wiggen som adm. direktør i Elkem i forbindelse med at partene er enige om at Helge Holen fratrer.

– Orkla Materials består av spennende selskaper med sterke organisasjoner og mange utviklingsmuligheter. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Bjørn Wiggen.

Bjørn Wiggen (48) er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han startet sin yrkeskarriere i Orklakonsernet i 1983 på Elkem Thamshavn. Wiggen har bred internasjonal erfaring, herunder som sjef for Pripps Bryggerier og Ringnes. 

Fra 2001 arbeidet Wiggen i sentrale posisjoner i Carlsberg Breweries, blant annet med ansvar for drift og utvikling av konsernets bryggerier i Sentral- og Øst-Europa. Wiggen var deretter sjef for Orkla Media/Mecom Europe fra 2005-07.

Partene hadde ulikt syn på enkelte strategiske vurderinger, og Helge Holen fratrer som adm. dir. i Elkem. Styreleder i Elkem, Orklas konsernsjef Dag J. Opedal, takker Holen for hans innsats for selskapet.'

Published:

Last updated: