Bytteavtale mellom Orkla og Alcoa gjennomført

Vi viser til børsmelding av 23. desember 2008 som omhandler bytteavtalen mellom Orkla og Alcoa, hvor Orkla mottar Alcoas eierandel i Sapa Profiler mot at Alcoa mottar Orklas eierandel i Elkem Aluminium.

Avtalen er i dag gjennomført.

Orkla ASA, 
Oslo, 31. mars 2009

Published:

Last updated: