Delvis innskrenking av produksjonen ved Elkem Solar

På grunn av den vanskelige markedssituasjonen i solcellemarkedet vil Elkem Solar stanse deler av produksjonen i Kristiansand for en periode. Om lag 120 ansatte av totalt 275 ansatte blir berørt av permitteringer.

-Jeg har stor forståelse for at dette kan skape bekymring blant våre ansatte, men jeg vil understreke at det er stor grunn til optimisme. Det er siden oppstart av fabrikken demonstrert meget god utvikling når det gjelder produksjonsøkninger og kostnadsreduksjoner. Det vil fortsatt være god vekst i solenergimarkedet, og Elkem Solar har en teknologi som gjør at vi har et konkurransefortrinn i forhold til andre produsenter, sier Trond Sæterstad, direktør i Elkem Solar. 

Gjennomfører nyinvesteringer i økt kapasitet

Perioden med produksjonsstans vil bli benyttet til å investere i økt kapasitet og gjennomføring av prosjekter som ytterligere forbedrer Elkem Solars konkurransekraft. 

- På den måten trygger vi arbeidsplassene for våre ansatte. Den svake markedssituasjonen gir oss muligheten til å gjennomføre prosjekter og investere i kapasitetsutvidelser som vil gi oss en enda bedre konkurranseposisjon når markedet snur, sier sier Sæterstad.

Elkem Solar har fem produksjonstrinn hvorav de tre siste trinnene vil stanses midlertidig mens de to første vil gå som normalt. Det er gjennomført drøftingsmøter med de tillitsvalgte, og man vil nå sende ut permitteringsvarsel til alle ansatte. De nærmeste dagene vil bli brukt til å bemanne forbedringsprosjektene som skal gjennomføres i fabrikken i denne perioden. 

Svak markedssituasjon

De siste årene har det vært en enorm kapasitetsutvidelse langs hele verdikjeden for solcellepaneler. Aktørene for wafere, celler og moduler har bygd opp store lagre, og Elkems kunder stopper nå produksjonen for å bygge ned sine lagre. Elkem Solar opplever svikt i etterspørselen etter solcellesilisium, og tar følgene av dette ved å innskrenke produksjonen midlertidig.

Kontakt Trond Sæterstad: Mobil +47 917 08 763

Published:

Last updated: