Dødsulykke ved Elkem Thamshavn

Det er med stor sorg vi melder at vi i dag har hatt en ulykke med døden til følge ved Elkem Thamshavn. Våre tanker gå nå til de pårørende som er varslet om ulykken. Vi føler alle stor sorg over tapet av en god kollega, sier verksjef Alf Tore Haug.

Ulykken skjedde ca. kl. 12.30. Politi, ambulanse og brannvesen ble umiddelbart varslet.  
Årsaken til ulykken er ikke klarlagt.  Politiet og arbeidstilsynet vil etterforske ulykken, og Elkem vil bistå politiet så godt vi kan.  

Kontaktperson:
Verkssjef Alf Tore Haug, tel. 915 95 110

Published:

Last updated: