EMIL-prisen 2014 går til Elkem Carbon Fiskaa

Energi- og miljøprisen - EMIL-prisen - 2014 går til Elkem Carbon Fiskaa i Kristiansand. Bedriften får prisen for sitt engasjement med å innføre energiledelse samt vilje til å gjennomføre gode energisparetiltak. Elkem Carbon har foreløpig satt som mål å redusere spesifikk energibruk med 35 prosent innen 31.12.2016. Energibesparelsen tilsvarer 34 GWh/år elektrisk energi.


Teknisk sjef og energileder Harald Jakobsen fra Elkem Carbon Fiskaa (til venstre) mottok årets EMIL-pris fra Norsk Energis adm. dir. Jon Tveiten, under Norsk Energis årsmøte på DS Louise på Aker Brygge, Oslo, den 12. juni.  Foto: Anne Evensen/Norsk Energi.

EMIL-prisen fra foreningen Norsk Energi deles ut i år ut for 31. gang. Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.

Elkem Carbon har som første bedrift innenfor Elkem-konsernet etablert energiledelse i samsvar med den internasjonale standard ISO 50001. Både ledelse og ansatte har utvist stort engasjement, men teknisk sjef og energileder Harald Jakobsen har vært en viktig ildsjel og pådriver i arbeidet. For bedre løpende å kunne måle energiytelse og effekten av gjennomførte tiltak er det installert 42 nye energimålere og et internettbasert energioppfølgingssystem. Konsernledelsen har besluttet at alle Elkems anlegg i Norge skal etablere energiledelse, og Elkem Carbon vil således være et godt forbilde for de øvrige bedriftene innenfor konsernet.

Gjennom systematisk og målrettet arbeid har Elkem Carbon avdekket store energisparepotensialer. Flere tiltak er allerede gjennomført med godt resultat, mens andre tiltak planlegges gjennomført med investeringsstøtte fra Enova. Det er varmegjenvinning fra kalsineringsovnene der koks og antrasitt varmebehandles ved ca. 2000°C som utgjør det største energisparepotensialet.

Published:

Last updated: