ESA har godkjent Enova-støtten til energigjenvinning på Salten

Det europeiske frihandelsforbunds (EFTA) overvåkningsorgan ESA vedtok i går at Elkem AS kan motta inntil 350 millioner kroner i statsstøtte til bygging av et energigjenvinningsanlegg ved Elkem Salten.

Det var på en klimakonferanse på Gardermoen i november i fjor at  Jens Stoltenberg annonserte at Elkem Salten får tilsagn fra Enova om investeringsstøtte på 350 millioner kroner. Investeringsstøtten skal gå til et prosjekt for bygging av et energigjenvinningsanlegg som vil kunne gjenvinne så mye som 300 GWh elektrisitet årlig. 

På grunn av det store beløpet må slik støtte notifiseres til ESA i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler. Ifølge EØS-reglene er det anledning til å gi støtte til miljøprosjekter når miljøgevinsten er større enn mulig konkurransevridning. 

ESA har konkludert med at de positive effektene av energigjenvinning oppveier den begrensete effekten støtten vil ha på handel og konkurranse. Statstøtten er begrenset til det som var nødvendig for å få på plass investeringen, og fungerer som et insentiv siden prosjektet ikke ville ha vært kommersielt levedyktig uten slik støtte. ESA kan heller ikke se at at støtten vil ha nevneverdig effekt på markedet for silisium- og microsilicaprodukter.

Relaterte saker

Statsstøtte: Grønt lys for statsstøtte til Elkems fabrikk i Salten

Enova-støtte gir grunnlag for utvikling av Elkem Salten

Published:

Last updated: