Elkem Bjølvefossen ser nye muligheter i miljøprosjekt

Elkem flytter produksjonen av videreforedlet ferrosilisium fra Elkem Bjølvefossen til Icelandic Alloys og investerer i et pilotanlegg for miljøgjenvinning i Ålvik. Hvordan er stemningen i vestlandsbygden etter beslutningen?

Ålvik, Hardanger, en høstdag i oktober, en snau uke etter at Elkem-styret har vedtatt å flytte produksjonen av ferrosilisiummagnesium (FSM) fra bygden til Island. På styremøtet ble det også bestemt at Elkem satser 30 millioner kroner på å utvikle ny virksomhet ved Elkem Bjølvefossen. Vedtaket om å investere 270 millioner kroner i nytt anlegg ved Icelandic Alloys skal senere opp i Orklas styre. Men for 160 smelteverksarbeidere i Ålvik i Hardanger er beslutningen nå en realitet. De har vært forberedt lenge. 
– For Ålvik Arbeiderforening var "fredag 13 " starten på et nytt industrieventyr, og ny giv i moderne oppbygging av Ålvik-samfunnet. Vi ønsker ikke bare industriarbeidsplasser velkommen, men at Ålvik som bygd skal kunne utvikle seg til et levedyktig samfunn, fastslår tillitsvalgt Frode Jacobsen. 
– For mange ansatte er det likevel tøft, fortsetter Jacobsen. – De er i forskjellige modningsfaser. Mange av medarbeiderne har jobbet ved Elkem Bjølvefossen i 20-30 år, noen opp til 40 år.

Starten på et nytt industrieventyr
Bakgrunnen for at Elkem vil satse på Island er billig kraft. Elkem mener et nytt norsk industrikraftregime ikke vil kunne gi like gode kraftpriser som Island, som har et av verdens beste kraftregimer.
Verksdirektør Fredrik H. Behrens forklarer: - Gjennom hjemfallsordningen overtok Statkraft kraftforsyningen i Ålvik i 1997. Dagens myndighetsbestemte kraftkontrakter ved Elkem Bjølvefossen utløper ved førstkommende årsskifte og 1.januar 2011, og fører til en sterk økning av kraftprisene for verket.
Behrens har hovedansvaret for å flytte FSM-produksjonen fra Elkem Bjølvefossen til det nye anlegget ved Icelandic Alloys. Det skal stå klart februar 2008 og skal betjenes av 38 personer. 
- Det er viktig å overføre kompetanse til Island så smidig som mulig, og vi er godt i gang, sier Behrens.


Fremtidig miljøverk
Verksdirektøren har forståelse for at ikke alle operatører ved Elkem Bjølvefossen er like motiverte i jobben for tiden. 
- Jeg håper og tror likevel at vi snart kan løfte blikket og se fremover. Elkem vil bruke 30 millioner kroner på et demonstrasjonsanlegg og prøvedrift for gjenvinning av brukt materiale fra elektrolyseceller i aluminiumindustrien. Med et nytt industrikraftregime og øvrige vilkår på plass, vil SPL-prosjektet danne grunnlag for en investering i Ålvik på i størrelsesorden 100 millioner kroner, understreker Behrens.
- Målet er at demonstrasjonsanlegget skal legge grunnlaget for utviklingen av et fremtidig miljøverk. Et lønnsomt gjenvinningsanlegg vil kunne løse miljøproblemer for aluminiumindustrien og vil kunne sikre arbeid for cirka 60 personer. På sikt kan det også åpne muligheter for gjenvinning av andre typer avfall, forteller Behrens.

Smelteprosessen Her smeltes kvarts, som er silisiumoksid, SiO2, sammen med et reduksjonsmiddel i form av koks eller kull i en elektrisk ovn. I denne prosessen reduseres kvartsen til silisium og karbonet binder seg til oksygen og danner CO. Jernavfall hjelper til i prosessen og det tappes Ferrosilisium. CO brenner av over prosessen til CO2, denne varmen gjenvinnes i dag til elektrisk strøm.

Fast bestemt
- Det er frigjørende at beslutningen er tatt, fastslår Otto Thillmann, ansvarlig for det nye SPL-prosjektet. Som mange av kollegene har Thillmann bosatt seg i Ålvik og stiftet familie. Han er fast bestemt på at miljøprosjektet skal bli en suksesshistorie. – Vi må se dette som en ny mulighet. Nå er det opp til oss å overbevise Elkem at et fremtidig miljøverk har livets rett, understreker Thillmann.
Jan-K Lutro, ansatterepresentant i styret ved Elkem Bjølvefossen, ser positivt på et miljøverk, men mener det kun vil dekke en del av hele industriområdet. – Jeg vil oppfordre Elkem til å rydde opp her, slik at vi kan også få inn nye investorer og industri.
 Tillitsvalgt Frode Jacobsen mener det finnes flere muligheter også innen Elkem. 
– Tenk på solarsatsingen! Jeg har allerede sagt til ledelsen at vi står klare til å produsere silisium til solceller. Vi vil være solarverk nr. 2 etter Elkem Fiskaa.  
Ute i produksjonen pågår smeltingen av kvarts for fullt, i mollstemte omgivelser. En del av operatørene tenker på å skifte jobb, og mener de har en fair sjanse. Andre trekker frem at de har familie og barn i Ålvik og at de har rundet 50. De ser mørkt på fremtiden akkurat nå.

Som å gå gjennom en skilsmisse
Det overordnet målet for omstilling i Elkem er å hjelpe ansatte over i ny jobb eller aktivitet. 
– For mange er det svært tøft å gå igjennom en slik omstillingsprosess, for noen sammenlignes det med en skilsmisse. Vårt ansvar er å istandsette den enkelte til å fortsette en aktiv tilværelse, evt. utenfor Bjølvefossen, sier personaldirektør Karin Aslaksen i Elkem.
Elkem skal i samarbeid med sentrale myndigheter, Hordaland Fylkeskommune, Kvam Kommune og de ansatte arbeide aktivt for en god omstilling av virksomheten og å skaffe nye arbeidsplasser i Ålvik.

Fakta om Elkem Bjølvefossen
• ble stiftet i 1905 i Ålvik i Hardanger
• produserer ferrosilisium - magnesium til støperiindustrien
• omsetter for 480 mill.
• sysselsetter 160 personer
• ble kjøpt av Elkem i 1986 (70 prosent), resterende aksjer i 2000


Published:

Last updated: