Elkem Bjølvefossen stopper en ovn

Grunnet en krevende markedssituasjon innenfor støperiprodukter har Elkem Bjølvefossen besluttet å stoppe en ovn som produserer ferrosilisium magnesium (FSM) i fire uker fra og med 6. april. Ca. 50 ansatte blir permittert i denne perioden.

Dette ble informert om i allmøte med de ansatte i dag. Hvem som blir berørt, klargjøres i løpet av uken.

Pilotanlegget for håndtering av avfall fra aluminiumsindustrien, Spent Pot Lining (SPL), er uberørt av permitteringene.

Elkem Bjølvefossen har 140 ansatte. NAV er informert om situasjonen.  

Published:

Last updated: