Elkem Carbon i Kristiansand investerer nesten 30 millioner i utvidet kapasitet

I et marked med uendret etterspørsel har Elkem Carbon de seneste årene kapret markedsandeler og økt salget av spesialisert graffitisert karbon til støperiindustrien betydelig. Selskapet sikter på å kapre ytterligere markedsandeler og investerer nå 26,7 millioner for å øke produksjonskapasiteten av oppkullingsmidler på Elkem Fiskaa i Kristiansand med 50%.


Verksjef Odd Olsen, Elkem Carbon Fiskaa

- Dette er veldig stort for oss. Investeringen på 26,7 millioner kroner sikrer grunnlaget for videre vekst av Elkems virksomhet i Kristiansand. Vår kapasitet for oppkullingsmidler er allerede sprengt. Det er fantastisk, men fortjent at vi nå er i en situasjon der vi kan utvide produksjonen ytterligere, sier verksjef Odd Olsen i Elkem Carbon Fiskaa.

Et obligatorisk krydder

I støperiindustrien er oppkullingsmidler et slags obligatorisk krydder som brukes for å øke karboninnholdet i støpegods. Når karbon tilføres jern og stål i riktig mengde får det spesielle egenskaper som gjør det egnet til bruk i alt fra bremseskiver, motorblokker og peiser. 

Det er en rekke selskaper som forsyner støperiindustrien med oppkullingsmidler. Ifølge Olsen er det særlig to årsaker til at Carbon Fiskaas produkt kaprer en stadig større del av markedet: 

- I produksjonen benytter vi en spesialisert, patentert prosess. Kombinert med våre ansattes tekniske ekspertise kan vi her i Norge lage produkter som er konkurransedyktig på det globale markedet, både når det gjelder kvalitet og kost. 

Erstatter gammel ovn

For å utvide kapasiteten vil Elkem Carbon erstatte en gammel ovn. Kapasitetsutvidelsen er planlagt ferdigstilt til andre kvartal 2015. Ombyggingen vil gjøres innenfor eksisterende utslippskrav. Ombyggingen er første ledd i en ekspansjonsplan for Elkem Carbons økte satsing på oppkullingsmidler.

Published:

Last updated: