Elkem Carbon til topps i Brasil

Elkem Carbon i Brasil har vunnet 1. pris for kvalitet i arbeid i kategorien ”utvikling av sosialt ansvar og miljø”. Bedriften er også tildelt medaljen ”Ordem do Mérito do trabalho Getulio Vargas” fra det brasilianske arbeidsdepartementet.

HR-koordinator Fernanda Silva Carrafa i Elkem Carbon Brasil (t.v.) og verksdirektør Ernesto Mosaner Jr. er strålende fornøyde med prisen. I midten Lucas Izoton, toppleder i det statlige industriforbundet.

Elkem Carbon konkurrerte i fjor i to kategorier for ”Årets PSQT” (SESIs premie for kvalitet i arbeid) i delstaten Espirito Santo. Kategoriene var ”Utvikling av sosialt ansvar og miljø” samt ”Utdannelse og utvikling”. Her fikk Elkem 1. og 2. plass blant de store bedriftene i delstaten.

I april var Elkem blant de 90 som gikk videre i konkurranse med 1737 påmeldte bedrifter fra hele Brasil, og Elkem var den eneste bedriften fra sin delstat som gikk videre.

Verksdirektør Ernesto Mosaner Jr forteller at de startet sitt arbeid med å bidra til bedre ernæring, fordi dette tilbudet var svært dårlig ved de offentlige skolene. Senere fortsatte de med vedlikeholdsarbeid av skolebyggene. Programmet COLORIR har eksistert i 12 år og har blitt implementert i fire skoler i kommunen Serra. Hensikten med prosjektet er å lære barna å ta vare på egen skole, unngå ødeleggelser og voldelig adferd.

Bedriften har også holdt foredrag om å ta vare på offentlige bygg.
Frivillige instruktører fra Elkem har lært skoleelevene å male skolene, for å lære dem å ta ansvar for lokalmiljøet sitt. ”Vi la merke til at elevene fikk en bedre oppførsel da de ikke vil ødelegge det de selv eller foreldre hadde malt”, sier Mosaner.

- Vi startet med å telle dager uten hærverk. Parallelt startet vi arbeid med bevisstgjøring, vi ansatte pedagoger og arrangerte aktiviteter og foredrag om sikkerhet og vedlikehold. Dette har gjort både elevene og deres foreldre til ambassadører av budskapet, effekten kunne vi se flere steder i kommunen, forteller Mosaner.

Kilder: SESI – Servico Social da Industria
CNI (Brasils Industriforbund)


Published:

Last updated: