Elkem Chicoutimis energigjenvinningsanlegg offisielt åpnet

9. oktober ble energigjenvinningsanlegget ved Elkems verk i Canada offisielt åpnet. Anlegget leverer nå 150 GWh med gjenvunnet energi til et nærliggende aluminiumsverk.

Det har tatt to år med intenst arbeid og kostet 145 millioner kroner å bygge anlegget som har vært i drift siden juni. Energigjenvinningsanlegget leverer nå 150 GWh energi i form av damp til det nærliggende aluminiumsverket Rio Tinto Alcan, noe som gir en reduksjon i klimagassutslipp på nesten 40.000 tonn.

Adm. direktør i Elkem Helge Aasen, og direktør i Elkem Foundry Products Jean Villeneuve deltok på åpningsseremonien som ble holdt 9. oktober. Til stede var også Stéphane Bédard, minister med ansvar for Administrasjonsdepartementet; Jean Tremblay, ordfører i Ville de Saguenay og Jean-François Nadeau, verkssjef ved Rio Tinto.

Prosjektet ble realisert i samarbeid med Elkems teknologiavdeling, lokale ingeniørfirmaer og entreprenører og verksledelsen. Byggingen av anlegget ble gjennomført under normal ovnsdrift, og ansatte ved Elkem Chicoutimi sørget hele tiden for at sikkerhet alltid var i hovedfokus.

Vannet som brukes i energigjenvinningsanlegget går i en lukket sløyfe. Dampen genereres via avgass fra en ovn på 29 MW og transporteres så til Rio Tinto Alcan via et 3 kilometer langt rør. Varmen brukes her i en Bayer-prosess for å utvinne alumina fra bauksitt. Nedkjølt damp, i form av kondens transporteres så tilbake igjen dampgeneratoren på Chicoutimi-verket.

Canadas Departement for naturressurser (MNR) har gitt Elkem finansiell støtte til anlegget via Direktoratet for energieffektivitet.

Fra venstre: Stéphane Bédard, minister med ansvar for Administrasjonsdepartementet; Jean Villeneuve, direktør Elkem Foundry Products; Jean-François Nadeau verkssjef ved Rio Tinto; Helge Aasen, adm. direktør Elkem; Jean Tremblay, ordfører i Ville de Saguenay

Published:

Last updated: