Elkem Energi Siso og Statskog stifter kraftselskap

Fra Statskog SFs pressemelding:

Elkem Energi Siso AS og Statskog SF stiftet denne uken et felles selskap for å bygge Veiski kraftverk i Sørfold kommune. Søknad om konsesjon for en produksjon på om lag 27 GWh ble sendt sommeren 2008.

Produksjonen i Veiski kraftverk skal baseres på Statskogs fallressurser og infrastrukturen Elkem Energi Siso har bygget i området. Elkem Energi Siso er allerede etablert i området med veier, kraftlinjer og driftsorganisasjon.

For å realisere Veiski kraftverk er det inngått en minnelig avtale om leie av areal og fallrettigheter, og stiftet et felles selskap Elkem Energi Veiski AS der Statskog eier 20 %. Elkem Energi Siso er en kompetent og profesjonell organisasjon som Statskog ser fram til å samarbeide med i tiden framover. 

_________________________________________________________________________________
For mer informasjon:
        
Energisjef i Statskog SF      Daglig leder Elkem Energi Siso AS
Ivar Asbjørn Lervåg            Stig Grønli
Telefon 975 41746              Telefon 91317803

Published:

Last updated: