Elkem Fornybar Energi og Norsk Grønnkraft fusjonerer

Norsk Grønnkraft AS og Elkem Fornybar Energi AS har fra 1. januar 2009 inngått avtale om fusjon for å skape et slagkraftig selskap for videre vekst innenfor småkraftsegmentet i Norge. Det fusjonerte selskapet vil ha en småkraftportefølje på 135 GWh i drift eller under bygging samt ytterligere 220 GWh til eller klar til konsesjonsbehandling hos NVE.

Elkem Fornybar Energi AS er et heleid datterselskap av Elkem Energi AS. Det nye selskapet, som vil hete Norsk Grønnkraft AS, vil etter fusjonen være eid av Akershus Kraft, E-CO Vannkraft, EB Kraftproduksjon, Elkem Energi og Østfold Energi. Selskapene vil eie en femdel av selskapet hver.

Selskap med ambisjoner
Det fusjonerte selskapet vil styrke sin posisjon som Norges største operative aktør innenfor småkraftsegmentet i Norge med 22 kraftverk i drift over hele landet, og være godt beredt for fortsatt vekst.

– Ved å slå sammen de to selskapene får vi en enda sterkere posisjon i småkraftmarkedet og muligheten til å videreutvikle vår portefølje og organisasjon til beste for grunneierne og selskapet, sier administrerende direktør Rune Skjevdal i Norsk Grønnkraft. Han var tidligere daglig leder i Elkem Fornybar Energi.

– Det fusjonerte selskapet vil forene eiernes 100 år lange erfaring innen kraftbransjen og har som mål å være blant de ledende aktørene i småkraftmarkedet, sier styreleder Odd Øygarden i Norsk Grønnkraft.

Alle de ansatte vil fortsette i sine stillinger i det fusjonerte selskapet, og vil ha hele landet som arbeidsområde.

For ytterligere informasjon:

Norsk Grønnkraft AS:
Styreleder Odd Øygarden, tlf. 92 01 45 15
Adm.dir. Rune Skjevdal, tlf. 97 02 20 14

Elkem Energi AS
Adm. dir. Finn Bjørn Ruyter, 91 13 81 99

Published:

Last updated: