Elkem Pilot lanserer ny nettside

Med nesten 110 år i bransjen representerer Elkem det ypperste innen norsk prosessindustri og ingeniørkompetanse. Nå tilbyr Elkem Pilot prosessindustrien, forskningsmiljøer og gründere tilgang til våre avanserte fasiliteter og vår kompetanse.

Elkem Pilot er et forsknings- og utviklingssenter med kjernekompetanse innen metallurgiske høytemperaturprosesser.

Våre tjenester:

  • Forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet
  • Prosessutvikling og verifisering
  • Fra ”avfall til ressurser”
  • Avfallshåndtering
  • Oppgradering av biprodukter
  • Testing og kvalifisering av råvarer
  • Verifisering og testing av utstyr
  • Hydro-metallurgisk behandling og prosesser
  • Produkttesting
  • Prosessering av materialer

 

Elkem Pilots fasiliteter inkluderer også en designgruppe og verksteder innen feltene mekanisk, ​​elektro, instrument og grafitt, samt fullt utstyrte laboratorier for kjemisk analyse og materialkarakterisering.

 

Ny nettside

Les mer om våre tjenester på Elkem Pilots nettside

Du kan også åpne den nye nettsiden ved å klikke på "Technology Services" i menyvalget til venstre.

Published:

Last updated: