Elkem Salten oppgraderer teknologi for 200 millioner kroner - stanser ovn midlertidig på grunn av svakt marked

Elkem Salten styrker langsiktig konkurranseposisjon med teknologioppgradering for 200 millioner kroner. Verket melder samtidig om midlertidig stans i deler av sin produksjon. Permitteringer kan bli nødvendige.

Elkems eiere har vedtatt å gjennomføre en omfattende teknologioppgradering ved Elkem Salten for å forbedre smelteverkets langsiktige konkurranseposisjon samt rette en større del av verkets produksjon mot kjemisk industri. Elkem vil gjennom 2012 og første halvdel av 2013 investere ca. 200 millioner kroner for å gjennomføre oppgraderingen. 

Midlertidig reduksjon av produksjon

Som følge av svekket industriaktivitet og økonomisk usikkerhet i Europa opplever Elkem Salten et svakt spotmarked for sine nåværende produkter. På grunn av denne situasjonen har verket besluttet midlertidig å stanse produksjonen ved en av sine smelteovner fra 15. november. Stansen er planlagt å vare i to måneder, men kan bli lengre, avhengig av markedsutvikling.

Verket har onsdag ettermiddag i et informasjonsmøte varslet om at permitteringer kan bli nødvendige. Elkem har ikke har gått ut med noen tall for hvor mange som eventuelt blir berørt, men Arve Ulriksen, verkssjef ved Elkem Salten, sier at de forsøker å minimere behovet for eventuelle permitteringer, blant annet ved å benytte en andel av frigjort mannskap til å gjennomføre vedlikeholds- og forbedringsprosjekter på verket.

Kjell Ramsdal, divisjonssjef i Elkem Silicon Materials, har forståelse for at den varslede kapasitetsreduksjonen skaper bekymring, men understreker at situasjonen på lengre sikt ser bedre ut for verket.

- Våre vurderinger tilsier at markedet for silisium og ferrosilisium vil ta seg opp. Og det vedtatte oppgraderingsprosjektet til 200 millioner kroner vil styrke Elkem Saltens konkurranseevne betydelig, sier Ramsdal.

Elkem Salten leverer silisium og ferrosilisium til europeisk kjemi- og metallindustri. Smelteverket ligger i Sørfold kommune i Nordland.

Kontaktpersoner:

Arve Ulriksen, verkssjef Elkem Salten
Mobil: 95 03 03 19
Epost: arve.ulriksen@elkem.no

Kjell Ramsdal, divisjonssjef Elkem Silicon Materials
Mobil: 91 54 80 75
Epost: kjell.ramsdal@elkem.no

Published:

Last updated: