Elkem Salten planlegger oppstart av silisiumovn

Grunnet endrede markedsforhold starter Elkem Salten opp en ovn 13. oktober. Etter oppstarten vil to av tre ovner være i drift.

- Markedsforholdene tilsier at vi kan ha to silisiumovner i drift i 2010. Det er gledelig at flere av våre ansatte nå kan gå tilbake til jobben, sier verksdirektør Arve Ulriksen.

Samtidig unngår ikke Elkem Salten oppsigelser ved verket. – Det gjelder de som ble permittert først i fjor. Reglene sier at en ansatt ikke kan være permittert i mer enn 52 uker. Det dreier seg om 6-10 personer, opplyser Ulriksen.

Verksledelsen ved Elkem Salten informerte de ansatte i et allmøte 16. september. Etter oppstarten vil verket ha ca. 140 ansatte.

 


Published:

Last updated: